กรมทางหลวงสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) อำนวยความสะดวกสิงห์รถบรรทุก หวังลดอุบัติเหตุ แห่งที่ 2 ที่ อ.โนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา ใกล้เปิดบริการแบบเป็นทางการ พ.ย. 60

คุณธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ. นครราชสีมา บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนนครราชสีมา – โนนสูง กม.169+800 ว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 76 % คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือน พฤศจิกายน 2560

“สำหรับจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) ดังกล่าวมีพื้นที่ใช้งานประมาณ 54 ไร่เศษ ภายในจะประกอบด้วย พื้นที่จอดรถบรรทุก จำนวน 86 คัน พื้นที่จอดรถส่วนบุคคลและรถคนพิการ รวมจำนวน 69 คัน ห้องน้ำสาธารณะ ชาย หญิง จำนวน 43 ห้อง ห้องอาบน้ำ ชายหญิง จำนวน16 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 2 ห้อง ศาลาพักผ่อน จำนวน 8 หลัง มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และงานอำนวยความปลอดภัย (ติดตั้งกล้อง CCTV) ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามการหยุดพักรถบรรทุกตามข้อกำหนดของกฎหมายตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก 2522 กำหนดทุกๆ 4 ชั่วโมงให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกต้องหยุดพักรถเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง รวมถึงการลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากรถบรรทุก หรือความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ และลดอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่อาจถูกปล้นหรือทำร้ายร่างกายระหว่างจอดรถข้างทาง รวมทั้งยังรองรับการหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะมีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกประเทศไทยเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีจุดพักรถที่บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่ออำนวยความสะดวกทั่วประเทศ”

อนึ่งสำหรับจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) แห่งแรกตั้งอยู่ บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า) จังหวัดนครราชสีมากม.170+000 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปิดใช้งานเดือนกรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน(สิงหาคม 2560 ) มีรถบรรทุกมาใช้งานทั้งสิ้น 37,503 คันโดยในปีงบประมาณ 2561 จะดำเนินการเพิ่มอีก 2แห่ง ได้แก่บริเวณ ทล.2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ ทล.24 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

Advertisement