เบาะดำรงศิลป์ เตรียมคนงาน เครื่องจักร และวัตถุดิบให้พร้อม เพื่อที่จะบุกตลาดรถบัสได้ทันทีเมื่อเศรษฐกิจรุ่ง เพราะจะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในปี 2561

คุณวิภา ภูอัครนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดำรงศิลป์ พาร์ท ซีท เซ็นเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเบาะรถโดยสารให้แก่กลุ่มตลาดรถโดยสารเป็นหลัก จึงทราบดีว่ายอดประกอบรถโดยสารในปีนี้ตกต่ำลงไปเป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้เบาะนั่งดำรงศิลป์ต้องชะลอการผลิต และให้คนงานทำงานตามเวลาเท่านั้น

แม้ว่าจะมีการนำรถโดยสารเข้าตามอู่บ้านโป่ง แต่นั่นก็ไม่ใช่การประกอบรถใหม่ เป็นเพียงการนำตัวถัวรถโดยสารเข้าไปซ่อม และปรับเปลี่ยนเบาะนั่งผู้โดยสารใหม่เท่านั้น จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มั่นใจว่าตลาดรถโดยสารในปีนี้จะลดน้อยลง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างชาติก็จะน้อยลงไปด้วย”

แต่จากการที่รัฐบาลได้เปิดเผยให้ประชาชนทั้งประเทศได้ทราบว่า ในปี 2561 จะต้องมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ โดยให้ประชาชนทั่วประเทศเป็นผู้ลงคะแนนเสียง จึงเกิดความเชื่อมั่นว่าภาวะเศรษฐกิจในปี 2561 จะต้องเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก

ดังนั้นทางเบาะดำรงศิลป์จึงได้ให้คนงานที่มีอยู่เดิมได้ทำงานต่อไป แม้ว่าจะมีงานลดน้อยลง สภาพเครื่องจักรทั้งหมดก็มีการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้ รวมถึงวัตถุดิบทุกชิ้นก็มีการเก็บสต็อกไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อตลาดรถโดยสารได้มีการประกอบเพิ่มมากขึ้น จำนวนเบาะนั่งผู้โดยสารก็ย่อมมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นด้วย รวมถึงก็ยังมีการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อให้ตลาดยอมรับในคุณภาพนั่นเอง

Advertisement