คุณทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสหพันธ์ฯ มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนงาน BUS & TRUCK ’17 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ที่ไบเทค กรุงเทพฯ ด้วยสาเหตุที่ว่าเป็นธุรกิจของคนไทยด้วยกันเอง ทำให้ภาวะเศรษฐกิจมีความเคลื่อนไหวและที่ผ่านมาได้จัดงาน BUS & TRUCK มาตลอดทุกปี ไม่มีปีไหนต้องหยุดชะงักเลย แม้จะมีอุปสรรคจากอุทกภัยและเศรษฐกิจที่ตกต่ำก็ตาม

สำหรับการจัดงาน BUS & TRUCK ’17 จะส่งผลประโยชน์ต่อตลาดขนส่งให้ได้พบกับรถใหญ่รุ่นใหม่จากยี่ห้อต่าง ๆ ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง ซึ่งแต่ละยี่ห้อจะนำนวัตกรรมที่มีเทคโนโลยีระดับสูงนำมาแสดงให้ชม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่กลุ่มขนส่งต้องการสิ่งใหม่ ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนได้

นอกจากนี้ หากทางหน่วยงานของรัฐบาลให้การสนับสนุนธรุกิจของคนไทยให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการเป็นอย่างมาก ด้วยกำลังและปัญญาของธุรกิจคนไทยเพียงอย่างเดียวนั้นจะสามารถเติบโตและก้าวหน้าได้น้อยและลำบากมาก หากมีผู้สนับสนุนอย่างหน่วยงานของรัฐบาลก็จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

และสิ่งหนึ่งที่ต้องการเห็นมากที่สุด คืองาน BUS & TRUCK ’17 จะเริ่มด้วยงานแสดงการขนส่งทางบกก่อน และต่อไปก็ต้องเติบโตขึ้นจนมีงานขนส่งทั้งทางน้ำและทางอากาศเข้าร่วมเป็นงานเดียวกันอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ดี เพื่อให้งานของกลุ่มขนส่งเติบโตมากยิ่งขึ้น ทางสหพันธ์ฯ ก็จะทำการเซ็นสัญญา MOU กับสมาคมบริการโลจิสติกส์ จำนวน 6 สมาคม เพื่อที่จะได้ร่วมกันทำให้การขนส่งทางบกเติบโตมากยิ่งขึ้น จากเดิมนั้นที่มีสมาคมขนส่งทางบกต่าง ๆ จำนวน 12 สมาคมเป็นพันธมิตรอยู่ ก็จะเพิ่มเป็น 18 สมาคม และในอนาคตต่อไปก็จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

Advertisement