เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล สูตรใหม่ พัฒนาด้วยเทคโนโลยี ไดนาเฟล็กซ์ (DYNAFLEX) มาพร้อมสารทำความสะอาด Dual Detergent ที่ก้าวหน้าที่สุด สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลทั้งเก่าและใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้กับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น ในภาคการขนส่ง โลจิสติกส์ การก่อสร้าง การทำเหมือง หรือภาคการเกษตร ทั้งยังช่วยเพิ่มแรงดึงหัวลากของเครื่องจักรหนัก ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการดำเนินงาน

บริษัท เชลล์ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 125 ปีในปีนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เชลล์มีความภูมิใจที่เชลล์เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงคำแนะนำและบริการต่าง ๆ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยทุกสิ่งที่ทำนั้นล้วนเป็นไปตามวิถีการดำเนินธุรกิจของเรา คือ เชลล์เติมสุขให้ทุกชีวิต (Making Life’s Journey Better)

คุณธาดา เชียงกูล กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ในการคิดค้นและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงสูตรใหม่แต่ละครั้ง ทีมนักวิทยาศาสตร์ของเชลล์ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถตอบโจทย์ความท้าทายต่าง ๆ ในโลกธุรกิจได้ดีที่สุด โดยในแต่ละปี เชลล์ได้จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยกว่า 30,000 ล้านบาท ในการคิดค้นสูตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดจากเชลล์ ซึ่งในการวิจัยและพัฒนานั้น นอกจากความร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีเครื่องยนต์อยู่ตลอดแล้ว เชลล์ยังทำงานร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการ ทั้งภาคการขนส่ง โลจิสติกส์ การก่อสร้าง การเกษตร ตลอดจนการทำเหมือง เพื่อให้เข้าใจและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมที่สุด

“ผลจากความทุ่มเทดังกล่าว ทำให้เราสามารถพัฒนาสูตรน้ำมันที่ดีที่สุดจากเชลล์ให้กับผู้ประกอบการอีกครั้ง ซึ่งก็คือ เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล สูตรใหม่ ที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยลดต้นทุนทั้งในเรื่องของการประหยัดน้ำมันและการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และเครื่องจักร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องจักรได้อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย”

คุณโคลิ่น ชิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของเชลล์ กล่าวว่า เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล สูตรใหม่ พัฒนาด้วยเทคโนโลยี “ไดนาเฟล็กซ์” ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์และอุปกรณ์เครื่องจักร เทคโนโลยี “ไดนาเฟล็กซ์” มี Dual Detergent ซึ่งเป็นสารทำความสะอาดที่ก้าวหน้าที่สุดของเชลล์ ที่ช่วยคงความสะอาดของชิ้นส่วนสำคัญในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยป้องกันการก่อตัวสะสมของสิ่งสกปรกที่จะบั่นทอนสมรรถนะของเครื่องยนต์ ช่วยรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์และอุปกรณ์เครื่องจักรที่สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลทั้งเก่าและใหม่ สารทำความสะอาด Dual Detergent มาพร้อมคุณสมบัติและประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการ ดังนี้

⦁ ช่วยทำความสะอาดคราบสะสมที่หัวฉีด และป้องกันการก่อตัวของคราบสะสมใหม่ จึงช่วยประหยัดน้ำมัน ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มแรงบิดและกำลังของเครื่องยนต์ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดควันดำ จึงช่วยให้ธุรกิจของคุณลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

⦁ เพิ่มความเสถียรในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (การผสมกันระหว่างน้ำมันกับก๊าซออกซิเจน) และช่วยให้น้ำมันเชื้อเพลิงคงความเสถียรเมื่อผสมกับไบโอดีเซล ลดโอกาสการเสื่อมสภาพของน้ำมัน และลดการก่อตัวของตะกอน ทำให้เครื่องยนต์และเครื่องจักรใช้ได้นานขึ้น

⦁ ช่วยยับยั้งการกัดกร่อนในอุปกรณ์สำคัญของระบบเชื้อเพลิงและถังน้ำมัน จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

⦁ ลดการเกิดฟองอากาศขณะเติมน้ำมัน จึงลดความเสี่ยงที่น้ำมันจะหกล้นจากถัง ขณะเดียวกันยังช่วยประหยัดเวลาในการเติมน้ำมัน ซึ่งเป็นการเพิ่มชั่วโมงการทำงานให้กับธุรกิจอีกทางหนึ่ง

ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล สูตรใหม่ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการช่วยลดต้นทุนด้านการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องจักรให้ดียิ่งขึ้น

Advertisement