กรมทางหลวงลุยมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย สรุปผลศึกษาเส้นทางพาดผ่านเชียงใหม่-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย ระยะทาง 184 กม. งบฯลงทุนพุ่งกว่า 1 แสนล้าน ชี้แนวถนนต้องเจาะอุโมงค์ผ่านอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน-ดอยหลวง ระยะทาง 21 กม. เผยต้องเวนคืนพื้นที่ 1.2 หมื่นไร่กว่า 900 หลังคาเรือน เตรียมงบฯค่าเวนคืนกว่า 2.6 พันล้านบาท คาดเริ่มก่อสร้างปี 63

คุณนิรัตน์ ตันสวัสดิ์ กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เปิดเผย ว่า กรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บจ.เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ บจ.วี เอ็นจิเนียริ่ง และ บจ.พรีดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ มอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย เพื่อคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม รวมระยะเวลาในการศึกษา 20 เดือน ขณะนี้ได้ข้อสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการทั้งด้านวิศวกรรม ด้านการจราจรและขนส่ง ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการศึกษาโครงการ

ทั้งนี้ ได้สรุปแนวเส้นทางมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 184 กิโลเมตร ผ่าน 4 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย โดยมีจุดเริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ ผ่านอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน เข้าสู่อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เข้าสู่อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอแม่ใจ เชื่อมโยงเข้าอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย จนมาสิ้นสุดที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงราย

พื้นที่เป้าหมายที่เป็นแนวเส้นทางผ่านแต่ละอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอดอยสะเก็ด ผ่าน ต.สันปูเลย ต.สำราญราษฎร์ ต.ป่าลาน ต.ตลาดใหญ่ ต.สง่าบ้าน ต.ป่าป้อง ต.แม่ฮ้อยเงิน และ ต.แม่โป่ง ส่วนพื้นที่อำเภอแม่ออน ผ่าน ต.สหกรณ์ และ ต.ออนเหนือ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีแนวเส้นทางผ่าน ต.เมืองปาน และ ต.แจ้ซ้อน ส่วนอำเภอแจ้ห่ม ผ่าน ต.แม่สุก และอำเภอวังเหนือ ผ่าน ต.ร่องเคาะ ต.วังใต้ ต.วังเหนือ ต.วังซ้าย และ ต.ทุ่งฮั้ว

ในส่วนพื้นที่จังหวัดพะเยา แนวเส้นทางอำเภอเมืองพะเยา ผ่าน 3 ตำบลคือ ต.บ้านต๋ำ ต.ท่าจำปี และ ต.บ้านใหม่ ส่วนอำเภอแม่ใจ ผ่าน ต.แม่สุก ต.แม่ใจ ต.ศรีถ้อย ต.ป่าแฝก ต.เจริญราษฎร์ ต.บ้านเหล่า
ด้าน จังหวัดเชียงรายแนวเส้นทางจากอำเภอพาน ผ่าน ต.ทานตะวัน ต.หัวงมต.เวียงห้าว ต.ดอยงาม ต.สันมะเค็ด ต.แม่อ้อ ส่วนแนวเส้นทางอำเภอเมืองเชียงราย ผ่าน ต.ดอยลาน ต.ห้วยสัก และอำเภอเวียงชัย มีแนวเส้นทางผ่าน ต.ดอนศิลา

“รูปแบบการลงทุน มูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาทนี้ กรมทางหลวงได้วางกลยุทธ์ไว้ 3 รูปแบบคือ 1.รัฐลงทุนทั้งหมด 2.รัฐร่วมทุนกับเอกชน และ 3.เอกชนลงทุนทั้งหมด ซึ่งก็มีแนวโน้มว่าอาจเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP)”

นอกจากนั้น กรมทางหลวงยังได้วางแผนให้เส้นทางมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย ซึ่งเป็นเส้นทางหมายเลข 5 เชื่อมต่อไปยังอำเภอแม่สายและเชียงของ เพื่อให้เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเชื่อมโยงจากภาคเหนือลงไปสู่ภาคใต้ของไทย และปาดังเบซาร์ ประเทศมาเลเซีย

Advertisement