เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานการบริหาร จัดการระบบตั๋วร่วมในปี 2560 – 2561 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เรื่องการดำเนินการนำระบบตั๋วร่วม (e-ticket) มาใช้ในการเชื่อมการเดินทางของประชาชนของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการ สนข. กล่าวว่า ในวันที่ 1 .. 2560 จะเริ่มใช้ตั๋วแมงมุมได้กับรถเมล์ฟรี 800 คัน ซึ่งจะเชื่อมข้อมูลในบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้ ตามที่กระทรวงการคลังได้คัดกรองประชากร ไว้ที่ 11.67 ล้านใบ โดยจะมีการนำชิพข้อมูลของบัตรแมงมุม เข้าไปใส่ไว้ในบัตรคนจนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 1.37 ล้านใบ ซึ่งจะมีวงเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือผ่านบัตรสำหรับเดินทางต่อเดือน รถเมล์ 500 บาท รถไฟ 500 บาทและรถบขส. 500 บาท โดยวงเงินขนส่งแต่ละประเภทจะไม่สามารถใช้ข้ามระบบกันได้ และตัดยอดทุกเดือน และนำไปใช้แทนกันไม่ได้ เนื่องจากบัตรจะระบุชื่อ มีรูปถ่ายเจ้าของบัตร ซึ่งสนข.จะดำเนินการและเริ่มแจกจ่ายได้ในเดือนก..

ในช่วงแรกจะใช้กับรถเมล์จำนวน 800 คันก่อน และต่อไปจะใช้ได้ครบทั้ง 2,600 คันในเดือนมี.. 2561 ส่วนรถไฟฟ้า 4 สาย ทางผู้ประกอบการจะเริ่มติดตั้งระบบให้เชื่อมต่อกับระบบตั๋วร่วม คาดว่า รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ และรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเริ่มใช้ได้ก่อนในเดือนมี.. 2561 ส่วนรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล จะใช้ได้ในเดือนก.. 2561”

อย่างไรก็ดี หลังจากนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะเป็นหน่วยงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วม ซึ่งรฟม.จะต้องมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU) ร่วมกับผู้ประกอบการ คือ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) และบมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เพื่อเริ่มติดตั้งระบบตั๋วร่วมในรถไฟฟ้าบีทีเอสและสายสีน้ำเงิน

ทั้งนี้ สนข.ตั้งเป้าหมายว่า หากรถไฟฟ้า 10 สายเปิดใช้ได้ครบประมาณปี 2565 จะเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะเป็น 30% ซึ่งจะช่วยลดพลังงานในภาพรวม ลดปัญหามลภาวะ ลดการเกิดอุบัติเหตุ ยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าคนรุ่นใหม่ นิยมใช้รถสาธารณะมากขึ้นโดยเฉพาะรถไฟฟ้า

ด้าน คุณเผด็จ ประดิษฐเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สนข. กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ สนข.ได้เจรจาการปรับปรุงระบบกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้า 4 สายแล้ว ซึ่งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์และสายสีม่วงซึ่งเป็นของ รฟม.จะใช้เวลาในการปรับปรุงระบบ 6-7 เดือน แล้วเสร็จประมาณ มี.. 2561 ส่วนสายสีเขียวของบีทีเอสและสีน้ำเงินของ BEM จะใช้เวลาปรับปรุงระบบ 10 เดือน ซึ่งหลัง รฟม. MOU กับ 2 รายนี้ จะมีการตกลงเรื่องการปรับปรุงระบบ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ส่วนระบบขนส่งใหม่ ๆ เรือ ทางด่วน มอเตอร์เวย์ จะเริ่มให้บริการในเฟส 2 ปลายปี 2561 สำหรับ บริการนอกภาคขนส่ง เช่น ร้านค้าต่างๆ นั้น สนข.ได้เจรจากับ ซีพี เดอะมอลล์ เซ็นทรัล แล้วในการเข้ามาร่วมคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ปลายปี 2560

ด้านกฎหมายนั้นขณะนี้ พ...การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.. .. ได้ผ่านการประชาพิจารณ์แล้ว อยู่ระหว่างทำรายงานผลกระทบเพื่อนำเสนอ ครม. จากนั้นจะเสนอไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2561

Advertisement