กลุ่มผู้ผลิตเบาะนั่งฝากเตือนธุรกิจรถบัส เบาะนั่งต้องได้รับอนุญาตจาก มอก. ก่อน ถึงจะจดทะเบียนใหม่ได้ เริ่มต้น 1 มกราคม 2561 

แหล่งข่าวกลุ่มผู้ผลิตเบาะนั่งรถโดยสาร เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ทางกรมการขนส่ง ทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการให้ธุรกิจรถโดยสารประจำทางที่จะขอจดทะเบียนเป็นรถใหม่ ต้องติดตั้งเบาะนั่งผู้โดยสารที่ได้รับอนุญาตจาก มอก. ก่อน ทางกรมฯ ถึงจะจดทะเบียนให้วิ่งบนถนนได้

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในรถโดยสาร หากเกิดอุบัติเหตุทั้งที่ร้ายแรงหรือไม่ก็ตาม เพราะเบาะนั่งมีความสำคัญที่จะทำให้ผู้โดยสารปลอดภัยหรือเกิดเหตุที่ร้ายแรงได้ ดังนั้นทุกเบาะนั่งจึงต้องได้รับมาตรฐาน มอก. ก่อน

ผู้ที่จะมีส่วนทำให้กฎระเบียบนี้ผ่านไปได้ด้วยดีก็คือ ผู้ผลิตเบาะนั่งทุกยี่ห้อ ต้องนำเบาะนั่งทุกรุ่นไปตรวจรับ มอก. ก่อนสิ้นปีนี้ ส่วนทางอู่ผู้ประกอบตัวถังรถโดยสารก็ต้องบอกกฎระเบียบนี้ให้กับเจ้าของรถโดยสารได้ทราบ ส่วนตัวเจ้าของเองก็ต้องจำกฎระเบียบข้อนี้ไว้อย่างดี เพราะหากประกอบรถโดยสารเสร็จแล้วนำไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกไม่ได้ก็ต้องรื้อใหม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก”

สำหรับธุรกิจรถโดยสารที่กล่าวถึงนี้ เป็นทั้งรถตู้ รถมินิบัส รถโดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง ซึ่งต้องปฏิบัติตามทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

Advertisement