บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด หรือ TEV ผู้ออกแบบและนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับโฟตอน แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่สัญชาติจีน ในงาน SITEX 2016 หวังสร้างงาน แก้วิกฤต และขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย สนองนโยบายรัฐ ซึ่งนโยบายรัฐที่เดินหน้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มมองเห็นโอกาสตลาดที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ล่าสุดผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน ผนึกกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเดิมตลาดนี้ในไทย 

 คุณสมบูรณ์ ทิพยรังสฤษฏ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด หรือ TEV ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กว่า 30 บริษัทในกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท Beiqi Foton Motor จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์โฟตอน (Foton) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่อันดับ 2 ของจีน เพื่อร่วมกันออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถบัสขนาดกลางและขนาดใหญ่ในไทยที่มองว่าความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

และกล่าวถึงแนวโน้มตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยว่า “บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด หรือ TEV เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เล็งเห็นว่า ในอนาคตรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อลดปัญหามลภาวะ และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีโอกาสผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของไทยเอง ทาง TEV มีแผนจะผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้า โดยเริ่มจากรถบัสไฟฟ้าขนาดใหญ่, กลาง และเล็กตามลำดับ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระยะเริ่มแรกเรามีรถต้นแบบให้เลือกทั้งหมด 3 ขนาด คือ รถบัสยาว 6.5 เมตร 10.5 เมตร และ 12 เมตร มีให้เลือก 2 ระบบ คือ รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่อย่างเดียว และรถปลั๊ก-อิน ไฮบริด ”

โดยการร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทโฟตอนจะเป็นผู้ซัพพลายชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่บริษัทยังไม่สามารถผลิตได้มาประกอบในไทย และในอนาคตจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างโฟตอนและบริษัท ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการผลิตชิ้นส่วนให้กับผู้ประกอบการไทยที่รวมตัวจัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมา

คุณสมบูรณ์ กล่าวต่อ ถึงการเซ็นลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าโฟตอน ว่า ตลาดผู้ผลิตและผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในโลกคือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทางจีนเองได้มีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโฟตอน (Foton) นับเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน การเซ็นบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นการเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการ เบื้องต้นทางโฟตอนจะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าในส่วนที่ TEV ยังผลิตเองไม่ได้ แต่ในอนาคตจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ระหว่าง Foton และ TEV ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตชิ้นส่วนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในไทยที่รวมตัวกันจัดตั้ง TEV คาดว่าต่อไปไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน พร้อมกันนี้ยังมีเป้าหมายที่จะผลิตรถยนต์รุ่นอื่น ๆ นอกเหนือจากรถโดยสาร ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล รถสามล้อ เพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ภายใต้แผนงานในอีก 5 ปีข้างหน้า

“การที่รัฐบาลสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ เป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ถูกทาง จะเป็นนิมิตรหมายอันดีของวงการรถยนต์ไฟฟ้า และในอนาคตคนไทยน่าจะได้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าส่วนบุคคลในราคาที่ถูกลงมาก” คุณสมบูรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

Advertisement