อู่บ้านโป่งบอกต่อนายกรัฐมนตรี สามารถประกอบรถเมล์ให้ ขสมก. ได้ เป็นการทำให้เศรษฐกิจเติบโต วัตถุดิบอย่างเหล็กและยางพาราขายได้ราคาดี คนงานมีงานทำ ดีกว่าสั่งรถเมล์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ ทำให้ประชาชนรอนานเกินปี

แหล่งข่าวจากอู่ประกอบตัวถังรถโดยสารที่บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ในภาวะที่เศรษฐกิจยังตกต่ำมายาวนานเช่นนี้ ทำให้อู่ประกอบรถโดยสารที่บ้านโป่งมีงานทำลดน้อยลงไปเป็นอย่างมาก เมื่อมองเห็นว่าทาง ขสมก. มีปัญหาทั้งเรื่องรถเมล์เอ็นจีวีและรถเมล์ใหม่มาเป็นเวลานานแล้ว ต้องหาวิธีแก้ไขโดยด่วน เพราะทำให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางเป็นอย่างมาก

ทำให้บรรดาอู่ที่บ้านโป่งต่างต้องการให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาใหม่ในเรื่องการจัดหาทั้งรถเมล์เอ็นจีวีและรถเมล์ใหม่ให้ทาง ขสมก. ได้ใช้งาน จากเดิมที่เป็นรถโดยสารสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ให้เปลี่ยนมาเป็นรถโดยสารที่ประกอบจากอู่บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพราะมีทั้งคุณภาพและสมรรถนะที่เท่ากัน แต่มีราคาจำหน่ายที่ถูกกว่าเป็นอย่างมาก

สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกอย่าง บรรดาอู่ประกอบตัวถังรถโดยสารที่บ้านโป่งต่างมีครบกันหมด สามารถดำเนินการได้ทันที เห็นได้ง่าย ๆ คือ ในปัจจุบันนี้ความต้องการของตลาดรถมินิบัสประจำทางเริ่มมีเความต้องการป็นอย่างมาก เมื่อเจ้าของธุรกิจรถมินิบัสประจำทางมาให้อู่ที่บ้านโป่งทำการประกอบให้ สามารถใช้เวลาเพียงแค่ 1 เดือนครึ่งเท่านั้น ก็ประกอบรถเสร็จออกมาเรียบร้อยสามารถวิ่งบนถนนได้ทันที เพราะอุปกรณ์ทุกอย่างได้เตรียมพร้อมมาหมดแล้ว”

นอกจากนี้บรรดาอู่ที่บ้านโป่งยังมีความพร้อมในด้านการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความถนัดในการทำงาน คือจะมีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนให้อู่ที่มีความถนัดในด้านติดตั้งตัวถังก็เน้นงานนั้น อู่ที่มีความถนัดทางด้านระบบไฟฟ้าก็ทำไป อู่ที่ประกอบเบาะก็ทำเบาะให้รถโดยสารทั้งหมด เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการประกอบตัวถังรถโดยสารให้กับ ขสมก. ก็จะใช้เวลาที่รวดเร็วและมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นจำนวนมากเท่าใดก็ตาม

ส่วนความพร้อมอีกอย่างหนึ่งของอู่ที่บ้านโป่งคือ บางอู่ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการประกอบขึ้น คือโรงงานจะเป็นรายการผลิตทำงานด้วยระบบเครื่องจักรแทบทั้งหมด มาตรฐานของรถโดยสารจึงเป็นโครงสร้างเดียวกัน พร้อมทั้งได้รับมาตรฐานสากล ISO สามารถจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย

หากทางรัฐบาลอนุมัติให้ทาง ขสมก. ประกอบรถเมล์ที่บ้านโป่ง จ.ราชบุรี หรืออู่แห่งอื่นทั่วประเทศก็จะเป็นการช่วยยกระดับให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้ แม้ว่าจะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ก็ตาม อย่างเช่นคนงานในราชบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง ก็จะมีงานทำเพราะอู่ประกอบรถโดยสารที่บ้านโป่ง จ.ราชบุรีต้องการคนงานเป็นอย่างมาก ส่วนวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือยางพาราก็จะมีความต้องการเป็นอย่างมาก สายไฟและเครื่องปั่นไฟรถโดยสารทุกคันต้องใช้ รวมถึงเครื่องปรับอากาศในรถด้วย เมื่อเศรษฐกิจในราชบุรีดีก็จะส่งผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ อีกด้วยอย่างแน่นอน

Advertisement