โดย อาจารย์นภัทร ปั้นเหน่งเพชร หรือ ปอ นางฟ้าเลขลิขิต

ในศาสตร์การพยากรณ์ตัวเลขนั้น ส่วนมากจะมีการต่อยอดมาจาก “โหราศาสตร์ไทย” โดยใช้ตัวเลข ตั้งแต่ 1-0 เปรียบเทียบกับดวงดาวทั้ง10 ดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทย ประกอบด้วย 7 ดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัส ดาวศุกร์ ถึงดาวเสาร์ และรวมไปถึงดวงดาวทางโหราศาสตร์ ดาวราหู ดาวเกตุ และดาวมฤตยู และตัวเลขเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในเรื่องของการพยากรณ์กันอย่างกว้างขวาง

เรามารู้จักความหมาย และพลังของเลขลิขิตกันเลยเริ่มจาก

หมายเลข 1 ถูกเปรียบดั่ง : ดวงอาทิตย์ : พลังแห่งความเชื่อมั่น มีความโดดเด่น เป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีเกียรติ อำนาจ บารมี มีแนวคิดที่แปลก วิธีการทำงานเฉพาะตัว แต่ด้วยพลังดังกล่าวจะมีข้อเสีย คือ มีความหยิ่งทะนง เพราะเก่งมีดีจะโชว์ เลยโดนหมั่นไส้ได้ง่าย

อาชีพ : พระราชา เชื้อพระวงศ์

: ข้าราชการ ผู้นำ หรือผู้บริหาร

: นักกฏหมาย

(อ่านต่อฉบับหน้า)

Advertisement