หลังจากกระทรวงคมนาคมได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศในทุกด้าน เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งที่มุ่งสู่การเป็นระบบขนส่งอัจฉริยะ ตอบสนองการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในปัจจุบัน

ดังนั้น การที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นำระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) มาใช้ จึงเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนประเทศด้วยดิจิทัลและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยยกระดับบริการด้วยระบบขนส่งมวลชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ของ ขสมก. ที่ทำการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถ ขสมก.ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานแจกจ่ายบัตรดังกล่าวให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย และผ่านคุณสมบัติที่กำหนด โดยเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ตามวงเงินรัฐบาลที่กำหนด เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางของขสมก.และรถไฟฟ้า ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าโดยสารและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการจ้างพนักงานเก็บค่าโดยสาร 

ด้าน คุณประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ ขสมก. กล่าวว่า ขณะนี้ขสมก. พร้อมให้บริการประชาชผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขสมก.ได้ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) บนรถโดยสารธรรมดา 200 คัน และจะทยอยติดตั้งให้ครบ 800 คัน ภายในวันที่ 15 . . 60 เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการทุกพื้นที่มากขึ้น โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องนำบัตรมาแตะที่เครื่องอ่านบัตรในขณะที่ขึ้นและลงรถโดยสาร เป็นการตัดค่าโดยสารอย่างอัตโนมัติ ซึ่งรถโดยสารทั้ง 800 คัน จะติดสติกเกอร์ข้อความ รถคันนี้รองรับระบบ E-Ticket และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนที่ข้อความ รถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชนที่กระจกด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังรถโดยสาร

ขณะที่ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือCHO ในนามกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงานโดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ผู้ติดตั้งระบบ E-Ticket บนรถเมล์ขสมก. ระบุว่า ขณะนี้ติดตั้งเครื่องอ่านไปแล้ว 200คัน และจะทยอยติดตั้งจนครบ 800คัน ภายในวันที่ 15.. 2560 สำหรับเครื่องเก็บเงินสดค่าโดยสาร หรือ Cash box ล็อตแรกจำนวน 100 คัน จะทยอยติดตั้งแล้วเสร็จภายในวันที่ 14 .. 60 และล๊อตที่สองอีก 700  คัน ภายในวันที่ 13 .. 60 ส่วนล๊อตที่สาม จำนวน 1,800 คัน ภายใน 10  มิ..61

Advertisement