วิริยะประกันภัย เร่งปรับภาพลักษณ์และขยายศูนย์บริการทั่วประเทศ ทั้งสาขา ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน สำนักงานมาตรฐานตัวแทน ให้มีความโดดเด่น สง่างาม เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ผ่านอัตลักษณ์องค์กรด้วยแนวคิด Smart Credit Agility พร้อมขยายจุดบริการ V-Station ภายในห้าง สรรพสินค้า ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อให้สอดรับการขยายตัวของชุมชนเมืองในแต่ละพื้นที่ และทันต่อความเปลี่ยน แปลงของเทคโนโลยี

คุณสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นอกจากการมุ่งเน้นนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งด้านสินไหมและการรับประกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าวิริยะประกันภัยแล้ว การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการ ตามสโลแกน ทุกทิศทั่วไทย วิริยะประกันภัยอยู่ใกล้คุณ เป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการแข่งขันที่จะเข้มข้นขึ้น รวมทั้งรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และความคาดหวังของลูกค้า

ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด ในปีนี้ บริษัทฯ จึงยังคงเดินหน้าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ รวมทั้งปรับปรุงภาพลักษณ์สาขา และศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ที่กระจายครอบคลุมกว่า 70 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงสำนักงานตัวแทน ให้มีความทันสมัยสอดรับกับการขยายตัวของชุมชนเมืองในแต่ละพื้นที่ และให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการให้บริการอย่างเต็มใจ อบอุ่นและเป็นกันเอง ภายใต้ นวัตกรรมบริการ 4.0″ ด้วยแนวคิด Smart Credit Agility เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจำ ด้วยภาพแห่งความโดดเด่น สง่างาม มีความคล่องตัว และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ตามอัตลักษณ์องค์กรของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการบริการด้านประกันภัยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะกล่มประเทศ CLMV”

สำหรับการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ หาดใหญ่ ชลบุรี และสุขาภิบาล 3 และคาดว่าทั้ง 3 แห่งนี้จะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในปี 2561 ส่วนการปรับปรุงอาคารสำนักงานเดิม ให้มีความทันสมัย สวยงาม จะดำเนินการที่ สาขาพระราม 2 ภูเก็ต พิจิตร เชียงใหม่และอุดรธานี ส่วนการปรับปรุงสำนักงานตัวแทน ให้เป็นสำนักงานตัวแทนดิจิตอล ภายใต้โครงการสำนักงานมาตรฐานตัวแทน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางจัดจำหน่ายของตัวแทน ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นแล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมประกันภัยต่างๆ ผ่านช่องทางสำนักงานตัวแทนมาตรฐาน ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุง ตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอกใหม่หมด โดยเน้นรูปแบบ Office Automation เพิ่มเรื่องความสวยงาม ทันสมัย ตอบสนองทุกการใช้งาน และเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการทำงานของตัวแทน เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานมาตรฐานตัวแทนไปแล้ว 12 แห่งทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ โดยการจัดตั้งศูนย์เคลมย่อยในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อของศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน หรือพื้นที่ที่มีการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ให้สามารถเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ได้ดำเนินการจัดสร้างไปแล้ว 10 จุดและจะเพิ่มให้ครบ 20 จุด จากนั้นจะขยายออกไปยังศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนในแต่ละภูมิภาค

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายช่องทางการให้บริการประกันภัยไปยังห้างสรรพสินค้า ผ่านจุดบริการที่เรียกว่า V-Station ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงในเขตต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอีก หลังจากเปิดให้บริการไปแล้ว ที่เดอะมอลล์โคราช เดอะมอลล์บางแค เดอะมอลล์บางกะปิ เมกาบางนา รวมถึงเซ็นทรัลพระราม 2 เซ็นทรัลศาลายา เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี และล่าสุดที่เซ็นทรัลหาดใหญ ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น และยังสามารถให้บริการลูกค้าได้นอกเหนือจากเวลาปกติ รวมถึงเปิดให้บริการในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นการสนับสนุนการทำงานของตัวแทน ทำให้ผู้เอาประกันเกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทฯ 

จุดบริการ V-Station สามารถให้บริการด้านประกันวินาศภัยได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในด้านผลิตภัณฑ์ทั้งมอเตอร์และนอนมอเตอร์ อาทิ ประกันภัยด้านรถยนต์ ประกันภัยด้านอัคคีภัย ประกันภัยด้านทะเลและขนส่ง รวมถึงการให้บริการสอบถามด้านเคลมสินไหม การชำระค่าเบี้ยประกันภัย และอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีแผนที่ขยายจุดบริการฯ ไปอย่างต่อเนื่องอีกด้วย”

Advertisement