เห็นได้ว่าหน้าที่หลักของรัฐบาลชุดทหารก็คือ การประคับประคองให้เศรษฐกิจของประเทศอยู่รอดให้ได้ ด้วยรัฐบาลชุดก่อนได้ทำให้ทั้งการบริหารประเทศ เศรษฐกิจโดยรวม และประชาชนทุกย่อมหญ้าแทบจะไม่มีข้าวกินประทังชีวิตเลย

ด้วยระยะเวลาเพียงไม่นานเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชนรากหญ้าก็เริ่มดีขึ้น เพราะได้เงินจากการจำนำข้าวมาช่วยประคองชีวิตให้อยู่รอดได้ และด้วยมีเงินคงคลังที่มีเหลืออยู่บ้าง จึงได้นำเงินก้อนนั้นมาแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากจนได้พอมีกินบ้างแม้จะไม่มากนักก็ตาม

อย่างโครงการที่มอบค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้มีรายได้ไม่ถึง 3 หมื่นบาท/ปี ก็ใช้เงินมากมาย ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท/ปี จึงทำให้มองเห็นว่าเงินคงคลังไม่น่าจะมีเหลือเพื่อใช้จ่ายต่อไปอีกแล้ว

กลยุทธ์ที่ทางรัฐบาลใช้เพื่อหาเงินก็คือ การขึ้นภาษีบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ แม้ประกาศว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งไปช่วยผู้ยากไร้และคนแก่ แต่มองดูอีกแง่หนึ่งแล้วก็คือการนำเงินส่วนนี้มาใช้แทนเงินคงคลังอย่างที่เคยป็นมา

ส่วนการสร้างกระแสว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปีนี้จะดีขึ้น เห็นได้ชัดคือยอดการส่งออกที่ได้รับการตอบรับจากต่างประเทศมากขึ้น รายได้สุทธิของประชาชนโดยรวมจะเติบโตถึง 3.5% ในปีนี้และปีหน้าก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.6%/ปี ซึ่งผลดีก็คือจะทำให้ประชาชนทั้งประเทศมั่นใจว่าเศรษฐกิจได้เริ่มกลับมาดีเหมือนเดิมแล้ว จึงกล้าที่จะควักเงินเก็บออกมาใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงนักลงทุนต่างชาติก็จะมาขยายการลงทุนในเมืองไทยมากกว่าที่จะไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกันเอง

แต่ว่าในสภาพความเป็นจริงที่เห็นอยู่ ทุกคนยังมีเงินเดือนเท่าเดิม แม้บางคนจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มากนัก แต่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างแพงขึ้น ต่างต้องใช้เงินอย่างประหยัดเพื่อที่จะอยู่รอดได้ถึงสิ้นเดือน ทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่รัฐบาลบอกมาเลย

แม้ว่ายอดขายรถใหญ่ในปีนี้จะมากถึง 3 หมื่นคัน แต่ก็ถือเป็นการตลาดของแต่ละบริษัทโลจิสติกส์เท่านั้น ด้วยผู้ว่าจ้างได้กำหนดออกมาอย่างชัดเจนว่ารถใหญ่ที่มาวิ่งงานขนส่งให้นั้นจะต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 5-8 ปีเท่านั้น ทำให้เมื่ออายุรถใหญ่ถึงเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็ต้องซื้อรถคันใหม่แล้วขายคันเก่าต่อ ทำให้ยอดขายรถใหญ่จะมีจำนวนประมาณเท่านี้ทุกปี

ส่วนรถใหญ่ที่ใช้งานวิ่งไม่ประจำทางนั้น ต่อไปก็จะหายไปจากตลาดขนส่ง เพราะการรับจ้างขนส่งเป็นรายวันไม่มีผู้ว่าจ้างประจำ ก็จะถูกขนส่งรายใหญ่แย่งลูกค้าไป เพราะค่าจ้างขนส่งจะถูกกว่าเป็นอย่างมาก

ต่อไปก็อย่าเชื่อใจว่า รัฐบาลจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศกระโดดไปข้างหน้าได้ หน้าที่หลักเพียงแค่ประคับประคองเศรษฐกิจให้อยู่รอดเท่านั้นเอง

Advertisement