หลังจากที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้รวมตัวกับสมาคมขนส่งต่าง ๆ เข้าไปพบผู้บริหารของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เพื่อแจ้งถึงความเดือดร้อนที่ได้รับจากการบังคับให้รถใหญ่ทุกประเภทต้องติด GPS โดยเรื่องที่เดือดร้อนมากสุดก็คือ การที่คนขับรถใหญ่สามารถขับรถได้นานสุดเพียงแค่ 4 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งเป็นไปไม่ได้

ส่วนเรื่องต่อมาก็คือระบบ GPS ของบริษัทต่าง ๆ ยังไม่เสถียร อย่างเช่นรถบรรทุกหัวลากคันหนึ่งสามารถจับความเร็วได้ 173 กม./ชม. ซึ่งเป็นไปไม่ได้

โดยทางกรมการขนส่งทางบกได้ทำการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ถึง 2 คณะ โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ของทางสหพันธ์ฯ ได้ทำงานร่วมกัน แต่เชื่อหรือไม่ว่า เมื่อเวลาผ่านมาแล้วมากกว่า 2 เดือน ยังไม่มีแจ้งให้เข้าไปประชุมร่วมกันเลยแม้แต่ครั้งเดียว

ส่วนเรื่องที่ทราบว่า ขณะนี้กฎระเบียบของการบังคับให้รถใหญ่ต้องติด GPS นั้น ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้ว จากก่อนหน้านี้ได้มีการระบุออกมาอย่างชัดเจนว่า รถใหญ่ประเภทใดต้องติด GPS ในปีไหน แต่ด้วยความเดือดร้อนของกลุ่มขนส่งทางบกที่ได้รับจาก GPS และทางกรมการขนส่งทางบกยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงต้องเลื่อนกำหนดการที่แน่ชัดออกไปก่อน

Advertisement