คุณชุมพล สายเชื้อ เลขาธิการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แผนการใหญ่ที่วางไว้ในปี 2561 คือการร่วมมือกับกรมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ที่จะจัดอบรมการขับรถให้ประหยัดพลังงาน โดยกลุ่มผู้ฝึกอบรมก็คือคนขับรถของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกสิบล้อ รถวัตถุอันตราย รถหัวลาก และรถอื่น ๆ ที่ใช้ในการขนส่ง ซึ่งแผนนี้จะใช้เวลาการอบรมทั้ง 4 ปี ปีละประมาณ 5,000 คน

โดยทางคณะกรรมการของสหพันธ์ฯ จะรวบรวมหลักสูตรการอบรมคนขับรถใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว หลักสูตรการสอนคนขับรถใหญ่ในเมืองไทย ซึ่งจะทำการสรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนขับรถรู้จักเทคนิคการช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงให้มากที่สุด รวมถึงยังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนอีกด้วย

ส่วนการสอบภาคปฏิบัตินั้นก็จะระดมอาจารย์ทั้งจากสหพันธ์ฯ โรงเรียนสอนขับรถใหญ่ต่าง ๆ ให้มาช่วยทำให้การขับรถใหญ่ของผู้เข้าอบรมตรงตามหลักสูตรที่เรียนมา เพราะจะช่วยส่งผลให้บริษัทขนส่งที่ทำงานอยู่สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก

ส่วนด้านค่าใช้จ่ายของคนขับรถที่มาเข้าฝึกอบรมนั้น ทางสหพันธ์ฯ จะช่วยดูแลค่าอาหารและค่าเดินทางให้ เพื่อเป็นการช่วยให้คนขับมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น ส่วนทางด้านบริษัทผู้ว่าจ้างคนขับนั้น ทางสหพันธ์ก็จะชี้แจงถึงข้อดีและประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ คุ้มค่ามากกว่าการขาดคนขับไปเพียงแค่ 2 วัน เพื่อเข้าอบรม

การจัดอบรมในปีแรกถือว่าสำคัญมาก ต้องติดตามผลว่าหลังจากคนขับเข้าฝึกอบรมแล้ว การขับรถใหญ่ในชีวิตจริงจะเป็นอย่างไร ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากแค่ไหน รวมถึงมีสมาธิในการขับขี่จนไม่มีอุบัติเหตุได้หรือไม่ ถ้าหากผลสำรวจได้ผลตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ทางกรมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนก็จะออกค่าใช้จ่ายให้ทำการฝึกอบรมคนขับรถใหญ่ออกไปอีก 3 ปี เป็นอย่างน้อย”

ด้วยความที่ตำแหน่งใหม่ที่ได้รับมาคือ เป็นประธานดูแลโครงการฝึกอบรมนี้ เมื่อมีความคิดก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติให้ได้ผลที่คาดด้วย สิ่งแรกก็คือต้องลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงให้ได้เป็นอย่างมาก เพราะรถใหญ่ที่ใช้ในการขนส่งเป็นผู้ใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลัก ส่วนอุบัติเหตุนั้นหากคนขับรถใหญ่มีสมาธิในการขับรถก็จะมีส่วนป้องกันไม่ให้เกิอุบัติเหตุบนถนน

เริ่มแรกของโครงการสอนขับรถใหญ่นี้จะเริ่มจากคนขับรถบรรทุกก่อน เพราะเป็นผู้ใช้น้ำมันมากที่สุด ต่อมาก็จะเป็นคนขับรถโดยสารแม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็ถือว่ามีส่วนในการใช้น้ำมันดีเซลเหมือนกัน การลดจำนวนการใช้น้ำมันต้องทำให้หมดทุกกระบวนความ ไม่เช่นนั้นแล้วจะได้ผลที่คาดไม่เต็มที่

ส่วนแผนงานอีกอย่างหนึ่งก็คือ การรวมตัวกันรายงานให้เจ้าหน้าที่ของทางราชการทราบถึงสถานที่หรือแหล่งที่มีรถบรรทุกทำผิดกฎหมาย ด้วยการบรรทุกสินค้าเกินที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างเช่น ขณะนี้ได้ใช้เส้นทางด่วนในเวลากลางคืน เมื่อถูกจับกุมแล้วก็จะย้ายไปยังสถานที่อื่น ซึ่งผู้ที่บรรทุกตามกฎหมายกำหนดจะตามไปจับผิดเพื่อรายงานให้เจ้าหน้าที่ของทางราชการปราบปรามให้สำเร็จให้ได้

Advertisement