คุณยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ มาได้ 2 ปี ยังถือว่าไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าที่ควร แต่เมื่อมาขึ้นปีที่ 3 ก็จะเริ่มมีการจดทะเบียนสหพันธ์ฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายในต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ โดยจะจดทะเบียนที่ประเทศอินโดนีเซียเพราะมีกฎหมายรองรับไว้อยู่แล้ว

เมื่อจดทะเบียนเสร็จก็จะเริ่มทำการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อที่จะทำงานได้ต่อไป โดยจะมีประธานเป็นผู้ดูแลเป็นหลัก รองประธานฝ่ายวิชาการ รองประธานฝ่ายกฎหมายของแต่ละประเทศ รองประธานฝ่ายเหรัญญิก ซึ่งต่างเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากที่สุด โดยทั้งนี้มีสำนักงานเลขาธิการแห่งอาเซียนเป็นผู้ดูแลอยู่เบื้องหลัง

เมื่อทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างหมดแล้วทางสหพันธ์ฯ ก็จะเริ่มแผนการที่ทำให้ขนส่งในอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ โดยสิ่งแรกคือน้ำหนักบรรทุกสินค้าของรถใหญ่ จะต้องเท่ากันหมดทุกประเทศในอาเซียน ทั้งนี้จะช่วยให้การขนส่งระหว่างประเทศเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถข้าม ตม. ระหว่างประเทศไปได้เลย ไม่ต้องขนสินค้าลงก่อนถึงด่านชั่งน้ำหนัก เพราะประเทศของตัวเองบรรทุกได้มากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย เพราะต้องสร้างโกดังเพื่อสต็อกสินค้า โดยดูได้จากในเมืองไทยที่รถบรรทุกสิบล้อสามารถบรรทุกได้ถึง 25 ตัน แต่ในประเทศเพื่อนบ้านบรรทุกได้เพียง 21 ตันเท่านั้น

ส่วนเรื่องที่จะต้องทำต่อไปก็คือ การให้ตู้คอนเทนเนอร์สามารถย้ายไปอีกประเทศหนึ่งได้เลย ไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าไปขึ้นรถบรรทุกของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทขนส่งของแต่ละปีเทศในอาเซียนทำงานได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลารอเหมือนในปัจจุบันนี้

สองเรื่องนี้เมื่อฟังดูแลเหมือนเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย ๆ แต่ความจริงแล้วเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก เพราะแต่ละรัฐบาลของแต่ละประเทศจะมีควมคิดที่แตกต่างกัน หากทุกประเทศออกกฎให้สามารถทำเหมือนกันได้ก็จะต้องมีทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียผลประโยชน์ แต่หากนำประโยชน์สูงสุดที่ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนจะได้รับคงจะทำให้ทุกรัฐบาลของทุกประเทศมองเหมือนกันได้แน่ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็ต้องทำให้ได้”

สำหรับจุดประสงค์หลักของการตั้งสหพันธ์ฯ นี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะทำให้ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการขนส่งทางบกที่รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน จะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของอาเซียนเติบโตไปได้อีกมาก และอานิสงส์ก็จะตกถึงการขนส่งทางบก รวมถึงประชาชนทั้งหมดก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น คนมีงานทำ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

และสิ่งสำคัญก็คือ ประเทศต่าง ๆ ทั้งที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาจะไม่สามารถเข้ามาหาผลประโยชน์จากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได้ง่ายเหมือนเดิม เพราะทางสหพันธ์ฯ จะทำตัวเหมือนเกราะป้องกันไม่ให้อันตรายต่าง ๆ จากภายนอกเข้ามาในอาเซียนได้ ด้วยการทำให้สมาคมขนส่งทางบกทุกประเทศมารวมตัวกันสร้างจุดแข็งให้ประชาชนในอาเซียนรักกันและใช้การขนส่งของคนในชาติเดียวกัน

Advertisement