บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (PPN POS) บริษัทในเครือของบริษัทสยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จัดโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขา “ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน (18 ชม.)”

หลักสูตรดังกล่าวเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปและอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์-งานคลังสินค้าโดยเฉพาะ เน้นพัฒนาทักษะของผู้ขับ-ควบคุมรถยกตั้งแต่ระดับเริ่มต้นโดยให้ความรู้สอดคล้องกับกฎความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบสั่งงาน รวมถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานและการป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 21 ธ.ค. 2560 (รุ่นที่ 1-3) ผู้สนใจร่วมฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nissan-nft.com/index.php/blog/2017/10/ppnfree60 หรือ http://bit.ly/2zrL98B สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2746-7520-30 ต่อ 500, 08-6312- 5036 อีเมล์ training@siammotorsforklift.com รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 25 ท่าน

ทั้งนี้ PPN ดำเนินธุรกิจการบริหารผู้ควบคุมรถฟอร์คลิฟท์ในงานเคลื่อนย้ายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจ โลจิสติกส์และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงให้บริการ อบรมการขับรถยก (รถฟอร์คลิฟท์)และอบรมการปฏิบัติงานกับปั้นจั่น (เครน)เพื่อเสริมสร้างความชำนาญ เน้นความปลอดภัย ในการเคลื่อนย้ายสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับธุรกิจต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการจัดอบรมร่วมกับหน่วยงานชั้นนำ เช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ชมรมความปลอดภัยจังหวัดสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ สร้างบุคลากรคุณภาพผู้ผ่านการอบรมมาแล้วกว่า 49,000 คน เติมเต็มความต้องการของอุตสาหกรรมและธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ

Advertisement