บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดเสวนาในหัวข้อ “บัตรน้ำมันบางจากฟลีทการ์ด/บัตรน้ำมันบางจากแคชการ์ด และผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น” แนะนำบัตรน้ำมันบางจากฟลีทการ์ตัวช่วยผู้ประกอบการรถใหญ่ลดต้นทุนในการขนส่ง พร้อมแชร์ความรู้การพัฒนาน้ำมันหล่อลื่น ในงาน BUS & TRUCK ’17

บางจากฟลีทการ์ด บัตรเดียวที่ช่วยเพิ่ม ความสะดวกในการรับบริการเติมน้ำมัน ที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศ และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายยานพาหนะของกลุ่มขนส่ง ช่วยลดต้นทุนและงานซ้ำซ้อนเอกสารต่าง ๆ แถมได้งานเพิ่มเพราะมีเวลามากขึ้น โดยสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการขนส่งจะได้รับก็คือ ไม่ต้องใช้เงินสดเพื่อเติมน้ำมันเป็นจำนวนมาก ประการที่สองคือ ฝ่ ายบัญชีไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน นำใบเสร็จมาเขียนเป็นรายจ่ายทุกวัน และสิ่งที่สามคือ ไม่ต้องมาทำบัญชีเป็นรายรับและรายจ่ายให้ยุ่งยากเสียเวลา เพราะคนขับเพียงแค่นำบัตรเติมน้ำมันไปใช้ในสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศ ฝ่ายบัญชีของบริษัทก็จะได้รับใบเสร็จเป็นรายเดือนว่าได้ใช้เติมน้ำมันบางจากเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ถือได้ว่าเป็นการลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนลงไปเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งยังเพิ่มเวลาในการทำงานให้เพิ่มขึ้น สามารถหางานที่มีรายได้มาให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพที่เหมาะกับการใช้งานของรถแต่ละประเภท และการเลือกน้ำมันหล่อลื่นเพื่อการลดต้นทุนในเชิงพาณิชย์ โดยในการเสวนามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ เพื่อตอบข้อส่งสัยต่าง ๆ

Advertisement