เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560 บริษัท เอพีเอ็ม ออโต้ คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนา เรื่อง SAFETY  REQUIREMENTS  OF  BUS SEATS AND SEAT ANCHORAGES เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่ใช้รถโดยสารได้ทราบถึงความปลอดภัยภายในรถโดยสาร โดยคุณจูนิชิ ซาซากิ ประธานบริษัท เอพีเอ็ม ออโต้ คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร

 

คุณจูนิชิ ซาซากิ ประธานบริษัท เอพีเอ็ม ออโต้ คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยทางบริษัทฯ ได้เปิดโรงงานผลิตขอบพาสติกก้างปลา ที่ใช้เป็นขอบกระจกของรถโดยสารและอนาคตอันใกล้นี้จะทำการผลิตแอร์ คอนดิชั่น รถโดยสาร ยี่ห้อ ACL106, ACL117 และ ACS 113 จากประเทศออสเตรเลีย

นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่ของรถโดยสารอีกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เบาะรถโดยสาร โช๊คอัพ คอยล์สปลิง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นว่า ทางบริษัทฯ ได้ทำการจำหน่ายชิ้นส่วนและอะไหล่แทบทุกประเภทของรถโดยสาร ทั้งที่ผลิตเองในประเทศไทยและที่ผลิตจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยได้รับการรับว่าเป็นมาตรฐานสากล

Advertisement