Test Drive หรือ การทดสอบสมรรถภาพรถเพื่อการพาณิชย์ จัดขึ้นเพื่อให้ทางผู้ผลิตและผู้จำหน่ายได้นำรถตัวอย่างมาเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพ และเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อได้พบปะพูดคุยเข้าถึงความต้อง การในตัวสินค้ากันมากขึ้น

การจัดกิจกรรม Test Drive ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ภายในงานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ หรือ BUS & TRUCK ’17 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้เข้าชมที่มีความประสงค์ต้องการทดสอบสมรรถภาพรถสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงได้

สำหรับงาน BUS & TRUCK ’17 มีผู้ที่สนใจทอสอบสมรรถนะของรถใหญ่ทั้ง 3 ค่าย คือ รถหัวลากโฟตอนรุ่น EST ฮีโน่ 300 Innovator และ รถหัวลาก เมอร์เซเดส-เบนซ์ Actros โดยแต่ละวันมีผู้ประกอบการสนใจเข้ามา Test Drive ร่วม 10 ราย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้รถที่เหมาะธุรกิจขนส่งของตัวเอง

Advertisement