*** รางวัลที่ 1 ชุดชั้นวางโฮมเธียร์เตอร์ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณ SIRIPORN PANUTAT

*** รางวัลที่ 2 นาฬิกา Bio Health วัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 1 ได้แก่ คุณณัฐวุฒิ เตตรนาค

*** รางวัลที่ 3 สายรัดข้อมือ Bio Health วัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณตัน โกศลเสาวภา

Advertisement