บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในกลุ่มเอสวีแอล ธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร เปิดตัวแคมเปญ “ขับ ลด เร็ว- 60 km/h Club” ตอกย้ำและรณรงค์ให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าของบริษัท ขับรถในอัตราที่กฎหมายกำหนด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สร้างมาตรฐานการให้บริการ ขนส่งปลอดภัยใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ และทั่วประเทศ

คุณอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในกลุ่ม เอสวีแอล ( SVL Group) ธุรกิจ เปิดเผยถึงรายละเอียดแคมเปญ “ขับ ลด เร็ว- 60 km/h Club” ว่า“บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ ให้บริการ ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และทั่วประเทศ ให้ความสำคัญกับการใช้รถใช้ถนนร่วมกับชุมชน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้ร่วมทาง และชุมชนโดยรอบ จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวแคมเปญ ‘“ขับ ลด เร็ว- 60 km/h Club” ที่บริษทฯ ต้องการรณรงค์ให้พนักงานขับรถด้วยความเร็วตามข้อบังคับควบคุมความเร็วของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม คือ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยบริษัทฯ ต้องการให้พนักงานขับรถของเราปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้จัดแคมเปญนี้ขึ้นมา ซึ่งนอกจากจะกระตุ้นเตือนเรื่องการลดความเร็ว ตามชื่อแคมเปญแล้ว ทางหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ อาทิ จัดตั้งเป็นชมรม 60 km/h เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล, จัดทำป้ายเตือนภัย 60 กม./ชม. ลดอุบัติเหตุ รวมถึงกิจกรรมมอบรางวัลพนักงานขับรถที่ทำตามกฎอย่างเคร่งครัด ฯลฯ เป็นต้น”

“เป้าหมายหรือผลที่บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด คาดหวังจากแคมเปญนี้คือ อยากให้ 100% ของพนักงานขับรถ ไลน์ ทรานสปอร์ต ปฎิบัติตาม และทำได้ด้วยความสม่ำเสมอ เพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทที่ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน และที่คัญ คือมีการบริหารจัดการความเร็วและส่งสินค้าให้ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการของบริษัทไว้ให้ดีเหมือนเดิมตามที่ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการของบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด”

Advertisement