การประมูลเมล์เอ็นจีวีเจออาถรรพ์อีกครั้ง หลังไร้เงาเอกชนเสนอราคา “พิชิต” มึนขสมก.ดิ้นงัดประกาศจัดซื้อรอบใหม่ด้วยวิธีพิเศษอ้างเหตุเป็นโครงการจำเป็นเร่งด่วน ขณะที่ “ช ทวี” ไม่ร่วมเคาะราคาอ้างมีความเสี่ยงสูง 

คุณพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก ขสมก. ว่า หลังกรมบัญชีกลางได้เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถโดยสารประจำทางปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (รถเมล์ NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษาจำนวน 489 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 4,020 ล้านบาท แต่เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา กรมบัญชีกลางสรุปข้อมูลเบื้องต้นว่า ไม่มีเอกชนรายใดยื่นข้อเสนอ แต่ไม่ได้รายงานเพิ่มเติมว่าปัญหาเกิดจากสาเหตุใด ขั้นตอนหลังจากนี้ จะต้องรอหนังสือแจ้งผลการจัดซื้ออย่างเป็นทางการจากกรมบัญชีกลาง

อย่างไรก็ดี ขสมก. ยังมีแนวคิดจะจัดซื้อรถเมล์ NGV ครั้งต่อไปด้วยวิธีพิเศษ โดยเชิญผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาทั้ง 8 รายมาเจรจา เนื่องจากเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพราะกระทบต่อแผนปฏิรูปองค์กรและต้องการนำรถออกให้บริการประชาชนโดยเร็ว ซึ่ง พ...จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560 เปิดช่องให้สามารถทำได้ แต่ยังต้องศึกษาขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานก่อน

ด้าน คุณพนิดา ทองสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กล่าวว่า ขสมก.ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อรถเมล์ NGV จำนวน 489 คัน พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยได้เปิดขายเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีเอกชนสนใจซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 8 ราย

แต่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กรมบัญชีกลางได้เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างปรากฏว่า ไม่มีเอกชนรายใดยื่นเอกสารประกวดราคา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และอนุมัติยกเลิกการประกวดราคา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ ได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เพื่อรับทราบผลการประกวดราคา รวมทั้งจะสอบถามเอกชนทั้ง 8 ราย ถึงเหตุผลที่ไม่มายื่นเอกสารประกวดราคา

ทั้งนี้ ขสมก.อยู่ระหว่างการพิจารณา ว่าจะดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือจะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560 ข้อ 56 วรรค 2

ด้าน คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) และบอร์ดความเสี่ยงของ ช ทวี ได้หารือเรื่องการประมูลรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน เป็นเวลา 2 วัน แต่สุดท้ายบอร์ดก็ตัดสินใจไม่ร่วมยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในการประมูล เนื่องจากประเมินแล้วเห็นว่า ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง ทั้งด้านราคาและระยะเวลาส่งมอบ 

นับเป็นมหากาพย์ที่กินเวลากว่า 10 ปี สำหรับ ภารกิจจัดซื้อรถเมล์ใหม่” ของ ขสมก. แม้ว่าจะมีความพยายามที่จะจัดหารถใหม่มาทดแทนรถเก่าที่บางคันมีอายุการใช้งานสูงสุดเกือบ 30 ปี ประชาชนคนธรรมดาก็ต้องทนนั่งรถเก่าต่อไปจนกว่า ขสมก.จะจัดหารถใหม่มาได้ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเมื่อไหร่ เพราะการประมูลยังล่มซ้ำซากอยู่อย่างนี้

Advertisement