กทพ. จัดพิธีเปิดทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ปรับปรุงใหม่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางและบรรเทาปัญหาจราจร

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี เปิดทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าว โดยมีนายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร กทพ.  ร่วมให้การต้อนรับ 

คุณอาคม เปิดเผยว่า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลีสุขสวัสดิ์) เดิมมีชื่อว่า “ทางพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์” ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานชื่อทางพิเศษว่า “ทางพิเศษกาญจนาภิเษก” โดยก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 22.5 กม. มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2552

หลังการเปิดใช้งานพบว่าบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้วมีปริมาณการจราจรหนาแน่นกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับเกิดปัญหาการตัดกระแสการจราจรและระยะแถวคอยของรถบรรทุก ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ผู้ใช้ทางพิเศษไม่ได้รับความสะดวกและส่งผลกระทบต่อการให้บริการ  

ดังนั้น กทพ. จึงได้  ทำการศึกษาและออกแบบรายละเอียดงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกบริเวณดังกล่าว โดยได้ว่าจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพิ่มเติมด้านขวาของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ทางออก 1 จำนวน 3 ช่อง เป็นแบบเก็บเงินสด 2 ช่อง และแบบอัตโนมัติ 1 ช่อง เพื่อรองรับการเดินทางมุ่งหน้าไปบางนาโดยใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี

และกำหนดให้ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ทางออก 1 (เดิม) ไปได้เฉพาะบางปะอิน (ถนนกาญจนาภิเษก) และชลบุรีโดยใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี ก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพิ่มอีกจำนวน 6 ช่อง และก่อสร้างทางยกระดับข้ามถนนบางนา–ตราด จำนวน 2 ช่องจราจร บริเวณร่องน้ำด้านขวาเพื่อรองรับการเดินทางของรถยนต์ 4 ล้อ ไปบางปะอิน (ถนนกาญจนาภิเษก) และปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ทางออก 2 จากเดิมที่มี 6 ช่อง (รถยนต์ 4 ล้อ 5 ช่อง, รถบรรทุก 1 ช่อง) ให้เหลือ 4 ช่อง (รถยนต์ 4 ล้อ 1ช่อง, รถบรรทุก 3 ช่อง) เพื่อเพิ่มจำนวนช่องรถบรรทุกให้มากขึ้น เป็นการลดระยะแถวคอยของรถบรรทุกไม่ให้ไปกีดขวางการจราจรที่จะไปที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ทางออก 3  โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 469.5 ล้านบาท    

ขณะที่ คุณสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า การทางพิเศษฯ หวังว่าการเปิดให้บริการทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ปรับปรุงใหม่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทาง และช่วยประหยัดเวลา และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง รวมถึงช่วยแก้ปัญหาจราจรในภาพรวมของระบบทางพิเศษอีกด้วย

Advertisement