ด้วยบริษัท ประกันภัยเข้ามารุกตลาดขนส่งเป็นจำนวนมาก แต่เจ้าของธุรกิจขนส่งรถใหญ่ได้ผลัดเปลี่ยนมาเป็นเจเนอเรชั่นที่สองแล้ว จึงมีความรู้ที่จะหาผลประโยชน์ให้องค์มากที่สุด แลกกับเงินที่ต้องจ่ายค่าประกันภัยไปเกือบ 100,000 บาท/คัน/ปี โดยกุลยุทธ์การตลาดรูปแบบไหนบ้างที่แต่ละบริษัทประกันภัยได้เลือกใช้ พร้อมทั้งความต้องการของเจ้าของธุรกิจของส่งที่ยอมจ่ายเงินเป็นจำนวนมากที่จะซื้อประกันภัยแต่ละปี

ล่าสุด กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย และ บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย พัฒนาระบบการประเมินเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเป็นจริง ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลและประวัติการเดินรถ Online แบบ Real-time ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกการเข้าถึงบริการด้านประกันภัยที่มีคุณภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการรถโดยสาร รถบรรทุก และรถแท็กซี่ตามโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS 

ขนส่งฯ พัฒนาระบบประเมินเบี้ยประกัน

โดย คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการ ตามโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชนโดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชนโดย คุณคมสัน ทองตัน กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยบริษัท วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงภัย จำกัด โดย คุณธีรพล อัศวธิตานนท์ กรรมการ เป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและภาคประกันภัย เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีติดตามการเดินรถด้วยระบบ GPS Tracking ภายใต้โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

นำสินฯ พร้อมดูแลกลุ่มขนส่ง

คุณเลิศชาย ประภาศิริรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า รถบรรทุกสินค้าหรือรถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ทุกคันต้องมีการทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัทประกันภัยไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่ง อย่างน้อยก็ต้องมีการประกันภัย พ...รถยนต์กันไว้แล้วหนึ่งฉบับเพราะหากไม่มีก็ถูกจับ ถูกปรับตามกฎหมาย ส่วนการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น ๆ หรือที่เรียกว่าภาคสมัครใจ อย่างน้อยเจ้าของรถรับจ้างขนส่งก็ต้องมีติดปลายนวมกันเหนียวไว้ ถ้าไม่ประเภท 1 ก็ต้องมีประเภท 2 หรือประเภท 3 อย่างแน่นอน คงไม่มีใครกล้าเสี่ยงตัวเองที่จะไม่ซื้อประกันรถยนต์ไว้ 

อย่างไรก็ดี “ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้า” น่าจะเป็นคำตอบสำหรับผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้าได้ตรงตามที่ใจต้องการ เพราะกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนสินค้าเป็นการประกันภัยสำหรับการคุ้มครองสินค้าสูญหายหรือเสียหาย หรือการส่งมอบสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่งได้ไม่ตามกำหนด หรือส่งมอบช้า ซึ่งความคุ้มครองเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง และในระหว่างระยะเวลาประกันภัย โดยคุ้มครองตั้งแต่เมื่อสิ่งของหรือสินค้าได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งรวมทั้งความเสียหายของสิ่งของที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนขึ้นและขนลงรถที่ใช้บรรทุกสินค้านั้น หลักการก็คือเมื่อมีการเคลมประกันตามเหตุการณ์ที่อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์นี้ และไม่อยู่ในข้อยกเว้น ทางบริษัทประกันเจ้าของกรมธรรม์ ก็จะเข้าไปช่วยเหลือ ค้ำจุน โดยตกลงค่าสินไหม ยุติข้อพิพาท และจ่ายค่าสินไหมให้กับ ผู้ขนส่งหรือเจ้าของสินค้า แล้วต่อกรณี

หากสนใจต้องการจะซื้อประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งสอบถามได้ที่ฝ่ายกิจการตลาดของ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2911-4488 เอกสารและข้อมูลที่ใช้ทำประกันก็มีเพียงจำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อครั้ง สัญญารับจ้างขน จำนวนรถบรรทุกและใบคำขอเอาประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance Proposal) เท่านั้น”

อุบลแสงทอง” เลือกนำสินสินมั่นคง ให้ดูแล 
คุณพีระพล บุญชินวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท อุบลแสงทอง โลจิสติกส์ จำกัด และนายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีรถใหญ่ที่มีใช้งานอยู่กว่า 30 คัน และด้วยประสบการณ์ที่ทำการขนส่งมาอย่างยาวนาน จึงตัดสินใจเลือกใช้ประกันภัยของนำสินฯ และสินมั่นคงฯ โดยรถใหญ่ตัวแม่จะทำประกันภัยประเภท ทั้งหมด ส่วนหางพ่วงจะแบ่งเป็นประเภท 1และประเภท ตามเวลาการใช้งานของแต่ละตัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นผลประโยชน์หากคนขับเป็นผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็จะมีบริษัทเป็นผู้จ่ายชดเชยให้ หรือหากเป็นหางพ่วงประเภท ก็อาจจะเป็นตัวก่ออุบัติเหตุได้เมื่อเวลาเลี้ยว ก็จะให้บริษัทประกันเป็นผู้ดูแลค่าเสียหายให้ผู้บาดเจ็บด้วย

ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งที่จังหวัดใดทั่วประเทศ บริษัทประกันภัยทั้ง แห่ง ก็จะไปดูความเสียหายของรถใหญ่ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้งหาอู่คู่สัญญาเพื่อทำการซ่อมให้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะทราบดีว่าหากรถใหญ่จอดเสียก็จะทำให้เถ้าแก่เจ้าของธุรกิจสูญเสียรายได้ไป”

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนส่งทางบกในภาคอีสาน ส่วนมากก็จะเป็นการขนส่งไปยังประเทศใกล้เคียงด้วย บริษัทประกันภัยทั้ง แห่ง คือนำสินฯ และสินมั่นคงฯ ก็รับทำประกันภัยต่างประเทศด้วย โดยคำนวณจากระยะทางที่ต้องเดินทางไปยังประเทศใกล้เคียงว่าเป็นระยะทางเท่าใด จึงจะมาคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการทำประกันภัยต่างแดน ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับคนขับเป็นอย่างมาก หากขับด้วยความมั่นใจและมีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทั้งทำถูกตามกฎจราจรของประเทศที่ทำงานอยู่ เมื่อมีผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่รถใหญ่ที่ขนส่งอยู่ ก็จะมีบริษัทประกันภัยดูแลอยู่ตลอดเวลา

กิจเศรษฐีฯ มีวิริยะกรุงเทพประกันภัย ให้เลือก

คุณภูกิจ เศรษฐบัณฑัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์ จำกัด ดีลเลอร์จำหน่ายรถใหญ่ฟูโซ่ บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วิฮีเคิล (ประเทศไทยจำกัด เปิดเผยว่า ในการซื้อรถใหญ่ป้ายแดง การทำประกันภัยรถใหญ่ถือว่าสำคัญมาก และจะช่วยทำให้ค่าใช้จ่ายลดน้อยลงเป็นอย่างมาก เพราะหากเป็นผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อาจจะมีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก จะส่งผลให้ทางการเงินของคนก่อเหตุนั้น กระทบกระเทือนได้

ทั้งนี้ การทำประกันภัยภาคสมัครใจถือว่าสำคัญมากเช่นกัน โดยกรมธรรม์ประเภทหนึ่งนั้นจะดูแลทั้งรถของผู้เสียหาย และคันที่ทำประกันภัยด้วย อีกแบบ คือประกันภัยประเภท จะดูแลเฉพาะรถยนต์ของผู้บาดเจ็บที่ขับรถอย่างถูกต้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทางบริษัทฯ จึงมีให้ลูกค้าได้เลือก คือ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ให้การบริการที่ดีและรวดเร็วมาก จึงมีค่าทำประกันภัยค่อนข้างสูง ส่วนอีกประกันภัยหนึ่งก็คือ บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีค่าประกันที่ถูกกว่า เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการจ่ายเงินน้อยและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

วิริยะฯ เร่งขยายศูนย์บริการทั่วประเทศ

คุณสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชนเปิดเผยว่า นอกจากการมุ่งเน้นนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งด้านสินไหมและการรับประกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าวิริยะประกันภัยฯ แล้ว การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการ ตามสโลแกน ทุกทิศทั่วไทย วิริยะประกันภัยฯ อยู่ใกล้คุณ เป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักที่ บริษัท วิริยะประกันภัยฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการแข่งขันที่จะเข้มข้นขึ้น รวมทั้งรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และความคาดหวังของลูกค้า

ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด ในปีนี้ บริษัทฯ จึงยังคงเดินหน้าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ รวมทั้งปรับปรุงภาพลักษณ์สาขา และศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ที่กระจายครอบคลุมกว่า 70 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงสำนักงานตัวแทน ให้มีความทันสมัยสอดรับกับการขยายตัวของชุมชนเมืองในแต่ละพื้นที่ และให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการให้บริการอย่างเต็มใจ อบอุ่นและเป็นกันเอง ภายใต้ นวัตกรรมบริการ 4.0″ ด้วยแนวคิด Smart Credit Agility เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจำ ด้วยภาพแห่งความโดดเด่น สง่างาม มีความคล่องตัว และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ตามอัตลักษณ์องค์กรของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการบริการด้านประกันภัยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะกล่มประเทศ CLMV”

สวีทรานส์ฯ มั่นใจกรุงเทพประกันฯ ถูกทางสุด

คุณวรพจน์ ชะรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวีทรานส์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจให้เช่ารถโดยสารจากค่ายยุโรป เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้ได้ใช้ประกันภัยจาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชนมาเป็นเวลาเพียงแค่ ปีเท่านั้น ซึ่งผลปรากฏว่าทุกอย่างได้ผลดีเกินคาด ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยภาคสมัครใจประเภท ซึ่งมีราคาถูกกว่าบริษัทประกันภัยอื่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุนำรถเข้าซ่อมที่อู่บ้านโป่ง ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด และเมื่อรถไม่เกิดอุบัติเหตุตลอดทั้งปี ในปีต่อไปก็จะลดค่าเบี้ยประกันให้อีก 20% ทีเดียว

ต้องยอมรับว่า ในช่วงนี้ตลาดประกันภัยมีการแข่งขันที่รุนแรงมาก อย่างเมื่อปีที่แล้วทางบริษัทแม่ของกรุงเทพประกันภัย ได้เข้ามาหาที่บริษัทเอง บอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะดูแลรถโดยสารของบริษัทฯ ให้ และที่สำคัญมีราคาถูกว่าโบรกเกอร์ที่บริษัทให้เป็นผู้ซื้อประกันภัยให้ตลอดมาด้วย จึงถือว่าเป็นการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลงมาก”

ปัจจุบันนี้รถโดยสารทุกคันต่างต้องมีประกันภัยภาคสมัครใจไม่ว่าจะเป็นประเภท หรือประเภท ทั้งนี้เพื่อให้มาดูแลค่าซ่อม ทั้งตัวรถและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีบริษัทประกันภัยมากกว่า 70 แห่ง และบริษัทโบรกเกอร์อีกเป็นจำนวนมาก เทคนิคในการเลือกบริษัทประกันนั้น หากเป็นบริษัทแม่ติดต่อเข้ามาเองจะเป็นสิ่งที่ดีมาก และยิ่งมีการแข่งขันที่ดุเดือดมากก็จะโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มผลประโยชน์ให้เป็นอย่างมากอีกด้วย

กู๊ดเวิลด์ฯ เน้นประกันภัยที่ดีให้ลูกค้า

คุณฤทธิชัย บุญนิ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดเวิลด์ โบรกเกอร์ จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่ได้ตั้งบริษัทมากว่า 20 ปี เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้รถใหญ่กับบริษัทประกันภัยเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดนั้น ขณะนี้ได้รับความเชื่อถือจากเจ้าของธุรกิจขนส่งเป็นอย่างมาก และสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยได้รวมตัวกันนำรถใหญ่มากกว่า 1,000 คัน มาให้ทางบริษัทฯ เลือกซื้อประกันภัยภาคสมัครใจชั้นหนึ่งให้ ซึ่งรถใหญ่นั้นได้เลือกบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด เป็นผู้ดูแล ส่วนสินค้าที่ทำการขนส่งนั้นได้ให้ทาง บริษัท อาคเนย์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ

สาเหตุที่เลือก บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด เป็นผู้ดูแลรถใหญ่นั้น เนื่องมาจากให้การรับผิดชอบต่อรถใหญ่ของลูกค้าเป็นอย่างดี เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลภายในครึ่งชั่วโมง หรือหากลูกค้าแจ้งมายังทางกู๊ดเวิลด์ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลทันทีไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนก็ตาม ส่วนในขณะที่ทางอู่ให้การซ่อมดูแลอยู่นั้น ทางตัวแทนของ แอลเอ็มจี ก็จะรับผิดชอบทางด้านเรื่องอะไหล่และการซ่อมบำรุงให้รวดเร็วมากที่สุด

ทางด้านสินค้าที่ขนส่งนั้นทางกู๊ดเวิลด์ได้ให้ทางอาคเนย์ ประกันภัย ทำหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งบรรดาสมาชิกของสมาคมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีสินค้าเสียหาย ทางอาคเนย์ได้ดูแลรับผิดชอบต่อสินค้าเป็นอย่างดี จนเรียกว่าผู้ประกอบการขนส่งไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่อย่างใด แต่ได้รับผลประโยชน์มากกว่า เพราะทางอาคเนย์เป็นผู้ที่ดูแลให้เต็มตัว

Advertisement