เมื่อวันที่ 16 ..60 คุณวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดเดินรถโดยสาร “Super Bus” โดยมี คุณจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

คุณวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า จังหวัดสกลนคร มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดเดินรถโดยสาร “Super Bus” โดยเห็นว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ให้ประเทศชาติ และการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ จะช่วยสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม และกระตุ้นให้ประชาชนมาท่องเที่ยวยังจังหวัดสกลนครมากยิ่งขึ้น

ด้าน คุณจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ให้บริการรถโดยสารสาธารณะจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ปลอดภัย ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐาน บขส. จึงได้จัดโครงการพัฒนาด้านการให้บริการด้วยรถโดยสาร “Super Bus” โดยการร่วมมือกับ ททท. จัดทำกลยุทธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยบขส. จะนำรถวีไอพีรุ่นใหม่ ความยาว 15 เมตร เบาะที่นั่ง Cocoon มีระบบปรับนวด ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า Free Wifi และที่ชาร์ตแบตส่วนตัว นอกจากนี้จะปรับเปลี่ยนบริการแบบ Full Service เช่น การแต่งกายของพนักงานต้อนรับบนรถจะสวมใส่ชุดพื้นเมือง ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร มีบริการอาหารบนรถไม่จอดรับประทานอาหารระหว่างทาง เพื่อลดระยะเวลาในการดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้ บขส. ได้รับการสนับสนุนจาก ททท. ออกแบบลวดลายข้างรถ และประสานพันธมิตร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดแก่รถโดยสาร “Super Bus” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

ขณะที่ คุณสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้บูรณาการการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างกิจกรรมสร้างการรับรู้ปลุกกระแสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยออกเดินทางท่องเที่ยว โดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ อาทิ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ โดยใช้อาหารถิ่นเป็นจุดนำเสนอขาย และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนรักอาหาร (Food Lover) ได้สัมผัสถึงวิถีของชาวอีสาน ควบคู่กับความทันสมัย Cool Isan อีสานแซ่บนัวสุดชิค เพื่อกระตุ้นการเดินทาง เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้ในพื้นที่ภาคอีสาน ชูกระแสเรื่องกิน เรื่องเที่ยว ให้เกิดความกลมกลืนเป็นเรื่องเดียวกัน ได้ร่วมดำเนินการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยนำร่อง เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดใกล้เคียง ภายหลังการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด จากนั้นจะขยายฐานการจัดกิจกรรมไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

นอกจากนี้ยังกำหนดจัดกิจกรรม CSR ร่วมกัน 3 พันธมิตร ช่วงเดือนมิถุนายน 2561 โดยวงในสนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยเชิญชวนสมาชิก วงใน เข้าร่วมกิจกรรม CRS เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมนำคณะสื่อมวลชนร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมอีกด้วย ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.เที่ยวอีสาน.com

อย่างไรก็ดี โครงการนี้จะดำเนินการใน 3 เส้นทาง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ , กรุงเทพฯ – สกลนคร , และกรุงเทพฯ – ภูเก็ต โดยจะนำร่องในเส้นทางกรุงเทพฯ – สกลนคร รถออกจากกรุงเทพฯ เวลา 20.10 . และออกจากสกลนครเวลา 19.10 . อัตราค่าโดยสาร 678 บาท สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement