กรมทางหลวงชนบท สำรวจออกแบบถนนต่อเชื่อม นครอินทร์-ศาลายา แล้วเสร็จ มุ่งลดการจราจรติดขัดถนนกาญจนาภิเษก-บรมราชชนนี

คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา จังหวัดนนทบุรี, นครปฐม เป็นโครงการตัดถนนแนวใหม่ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มเติมโครงข่าย เสริมประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม พร้อมแก้ไขการจราจรติดขัดบนถนนกาญจนาภิเษก ถนนบรมราชชนนีและเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากได้รับความเห็นชอบคาดว่าในปีงบประมาณ 2562 จะได้ดำเนินการออก พระราชกฤษฎีกาเวนคืนและสำรวจอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

แนวเส้นทางโครงการ มีจุดเริ่มต้นบนทางหลวงชนบทสาย นฐ.5035 (กม.ที่0+170) ก่อนถึงจุดตัด ทางหลวงชนบทสาย นฐ.3004 โดยแนวเส้นทางวางตัวไปทางทิศตะวันออก ข้ามคลองตาพริ้ง ผ่านจุดตัดทางหลวงชนบทสาย นฐ.3004 ประมาณ กม.ที่ 3+500 ข้ามคลองนราภิรมย์ ตัดผ่านทางหลวงชนบทสาย นบ.5014 ข้ามคลองสามท้าว ตัดทางหลวงชนบทสาย นบ.1001 จากนั้น ข้ามคลองจีนบ่าย ข้ามคลองขุนเจน โดยแนวเส้นทางจะอยู่ ทางทิศเหนือของศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ จากนั้นแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามคลองลาดละมุด ผ่านทางหลวงชนบทสาย นบ.5035 ใกล้กับทางแยกเข้าวัดบางม่วง ข้ามคลองโสนน้อย ตัดผ่านทางหลวงชนบทสาย นบ.1001 บริเวณซอยอินทนิล ผ่านพื้นที่โล่งด้านหลังหมู่บ้านศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ ข้ามคลองบางนาและคลองประปา ก่อนเบี่ยงขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านมัณฑนากับอาคารโครงการบ้านเอื้ออาทรบางกรวย (วัดพระเงิน) โดยแนวเส้นทางจะอยู่ด้านทิศใต้ของวัดสุนทรธรรมิการาม ข้ามคลองหัวคู และเข้าบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก (กม.ที่ 11+997) โดยเชื่อมทางแยกต่างระดับบางคูเวียง รวมระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nakhonin-salaya.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 0-2551-5527

Advertisement