เฉลิมวงศ์ กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้านขนส่ง มากว่า 30 ปี ปัจจุบันเข้าสู่ยุคการบริหารงานดูแลของทายาทรุ่นลูก ด้วยนโยบายการบริหารงานแบบผสมผสานระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ ทำให้เฉลิมวงศ์ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ เพื่อดำเนินธุรกิจด้านขนส่งอย่างเต็มกำลัง

ด้วยการบริหารงานของกลุ่มนักธุรกิจคลื่นลูกใหม่ ทำให้ เฉลิมวงศ์ มีการพัฒนาธุรกิจด้านขนส่งอย่างเติบโตแบบก้าวกระโดดควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งอย่างเต็มรูปแบบ โดยการเชื่อมั่นให้ เบสท์เทค ผู้เชี่ยวชาญด้าน GPS เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบบริหารจัดการพร้อมเพิ่มศักยภาพโดยการพัฒนาโซลูชั่นบวกกับอุปกรณ์นวัตกรรมที่ทำให้ เฉลิมวงศ์ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างง่ายเพียงปลายนิ้วคลิก

คุณปรัชญา เฉลิมวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฉลิมวงศ์ จำกัด กล่าวว่า เฉลิมวงศ์อยู่ในธุรกิจด้านขนส่งมากว่า 30 ปีตั้งแต่สมัยคุณพ่อและคุณแม่ จนมาปัจจุบันเป็นในส่วนของผมและพี่สาว (สุมิตรา เฉลิมวงษ์) ได้ร่วมกันเข้ามาบริหารงานในเฉลิมวงศ์อย่างเต็มตัว พร้อมได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ ที่เปิดโอกาสให้เฉลิมวงศ์ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจด้านขนส่ง อาทิ ThaiBev, UFC, แสงฟ้า ฯลฯ ทำให้ปัจจุบัน เฉลิมวงศ์ มีรถในการดำเนินธุรกิจด้านขนส่งกว่า 120 คันและในอนาคตคาดว่าจะมีการเติบโตและขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

“สำหรับการบริหารนั้น ผมและพี่สาวได้มีการบริหารงานต่อจากทางคุณพ่อและคุณแม่ในส่วนของธุรกิจด้านขนส่ง Logistic ส่วนคุณพ่อคุณแม่หันไปดูแลในส่วนธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ทเม้น โรงแรม เป็นต้น โดยการดำเนินธุรกิจ เข้าสู่ในยุคของผมกับพี่สาว เราได้เน้นในเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ นอกเหนือจากตามนโยบายภาครัฐแล้ว เรายังเพิ่มในส่วนโซลูชั่นมากมาย อาทิ การใช้โซลูชั่นในการควบคุมปริมาณการใช้น้ำมัน การกำหนดระยะทาง กำหนดระยะเวลาขณะที่ทำการขนส่ง ให้เป็นไปตามแผนงานได้อย่างสูงสุด ทำให้ลูกค้าที่ไว้วางใจเฉลิมวงศ์เกิดความพึงพอใจต่อเราอย่างมากและในส่วนของผมที่บริหารงานก็สามารถวางใจในเรื่องการบริหารงานได้อย่างไร้กังวล ตอบสนองทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าที่มาใช้บริการกับเรา”

คุณกรรณิกา กอน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด หรือ เบสท์เทค กล่าวว่า ถือว่าเป็นความโชคดีของเบสท์เทค ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับกลุ่ม เฉลิมวงศ์ กรุ๊ป ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ ถือว่าเป็นพลังคนรุ่นใหม่ในยุค เศรษฐกิจดิจิตัล ไทยแลนด์4.0 ตัวจริง จะเห็นได้จากระบบหลายระบบที่เฉลิมวงศ์ ได้นำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยการยกระดับการขนส่งทางบกอย่างแท้จริง นอกจากนี้แล้ว ทางเฉลิมวงศ์ ยังได้นำนวัตกรรมใหม่จากเบสท์เทค คือ เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำมัน(แทนตัวแกนน้ำมัน)(OMNICOMM) นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศรัสเซีย เข้ามาช่วยบริหารจัดการในส่วนของน้ำมัน ซึ่งตัววัดระดับน้ำมันตัวนี้จะแตกต่างจากแบบเดิมมาก เพราะค่าระดับที่วัดได้จะมีความแม่นยำถึง 99.1% โดยการทำงานจะเชื่อมต่อกับตัว GPS และส่งข้อมูลมายังระบบ BestTech Fleet Management ลูกค้าก็จะสามารถตรวจสอบการใช้ระดับน้ำมัน ควบคู่กับพฤติกรรมคนขับจาก GPS Tracking หรือถ้าต้องการการบริหารการจัดการอย่างขีดสุดก็สามารถเชื่อมต่อกล้อง Snap ภาพนิ่งควบคู่กับการบริหารจัดการโซลูชั่นอื่น ๆ ได้เช่นกัน ทางผู้ประกอบการจึงสามารถวางใจและสามารถบริหารจัดการในเรื่องของน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ช่วยเพิ่มรายได้ได้อย่างตอบโจทย์

สำหรับ เฉลิมวงศ์ กับ เบสท์เทค ถือว่าเป็นองค์กรสององค์กรที่มีมุมมอง และวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน ในด้านของการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ร่วมกับการพัฒนาระบบและการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามามีส่วนช่วย เพื่อการยกระดับการขนส่งทางบกในภาคธุรกิจโลจิสติกส์ให้เปรียบเสมือนเป็นแขนขาของผู้ประกอบการ ให้ก้าวทันกับยุคสมัยและโลกดิจิตัล ด้วยพลังของนักบริหารรุ่นใหม่ ในยุคดิจิตัลไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง

Advertisement