ปัจจุบันเห็นได้ว่า ค่ายรถใหญ่ทุกค่ายต่างเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อทำให้รถมีน้ำหนักเบาขึ้น จะได้บรรทุกสินค้าได้มากขึ้น รวมทั้งช่วยประหยัดน้ำมัน แต่มีกำลังแรงม้าเพิ่มขึ้น เป็นการกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเห็นต้นทุนที่ลดลง ทำให้ใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น

นอกจากนี้ กลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ ของแต่ละค่ายรถใหญ่ต่างเน้นที่จะให้กลุ่มลูกค้ามาแข่งขันกันเพื่อจะให้ผู้ที่ชนะเลิศได้ไปแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลก หากมองให้ลึกจะเห็นว่าเป็นการสร้าง brand loyalty หรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับยี่ห้อรถเพิ่มมากขึ้น หากผู้เข้าแข่งขันรายใดสามารถใช้น้ำมันได้น้อยลงและใช้เวลาไม่มากในการไปถึงจุดหมายก็จะได้รับรางวัลไป

โดยสิ่งที่เถ้าแก่ขนส่งจะได้รับโดยตรงก็คือ ผู้ขับรถใหญ่จะช่วยใช้น้ำมันให้น้อยลงรวมถึงป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วย ช่วยลดต้นทุนได้ 3 ทาง อย่างแรกคือ ประหยัดน้ำมัน ประการที่สองคือ ไม่ต้องจ่ายชดเชยค่าอุบัติเหตุ และประการที่สามคือ ทำให้ผู้ขนส่งว่าจ้างงานต่อไป เพราะสินค้ายังมีคุณภาพเหมือนกับที่ส่งตั้งแต่ต้นทาง

ด้วยเหตุนี้เอง จึงเห็นยอดขายของรถใหญ่อีซูซุ รถใหญ่ฮีโน่ รถใหญ่วอลโว่ รถใหญ่สแกนเนีย และยี่ห้ออื่น ๆ ต่างมีการแข่งขันนักขับกันทุกปี พร้อมทั้งยังช่วยกระตุ้นยอดขายรถใหม่ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย รวมทั้งยังส่งผลต่ออะไหล่ที่เถ้าแก่เจ้าของรถต่างหันมาใช้อะไหล่แท้เนื่องจากสามารถทำให้ชนะการแข่งขันได้ ที่สำคัญยังทำให้รถใหญ่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นอีกด้วย

ส่วนผลประโยชน์ทางตรงที่เศรษฐกิจของชาติจะได้รับก็คือ สภาพการใช้งานของถนนจะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น ไม่ต้องเสียงบประมาณซ่อมทุกปี เพราะบรรดาเถ้าแก่ขนส่งที่ส่งรถใหญ่เข้าร่วมแข่งขันจะบรรทุกน้ำหนักตามพิกัดที่กฎหมายกำหนด ส่วนคนขับก็จะเคารพกฎหมายจราจรเต็มที่ และโรงพยาบาลของรัฐบาลก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้บาดเจ็บที่เกิดจากรถใหญ่ด้วย

หากมองในมุมกลับกันแล้วทางหน่วยงานของรัฐบาลที่ดูแลรถใหญ่โดยตรงคือ กระทรวงคมนาคมไม่ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ขับขี่รถใหญ่เคารพในกฎหมายการจราจรเลย หากใครทำผิดก็จะสั่งปรับอย่างเดียว ทั้ง ๆ ที่ คนขับรถใหญ่ก็มีบทบาทสำคัญต่อการจราจรทางบก สามารถทำให้รถคล่องตัวได้หากขับชิดซ้ายตามที่กฎหมายกำหนด หรืออาจจะทำให้การจราจรติดขัดได้ หากรถใหญ่สองคันขับคู่ขนานกันไป

 

ด้วยความต้องการที่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานขนส่งของเมืองไทยเป็นหนึ่งในอาเซียนให้ได้ ทางบริษัทรถใหญ่ภาคเอกชน ต้องทำงานควบคู่กับหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม ที่จะต้องผลักดันให้เทคโนโลยีของรถใหญ่ช่วยประหยัดน้ำมันและป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างดี รวมถึงต้องช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับคนขับรถใหญ่ได้ยกระดับให้มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การงานที่ทำ และเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของชาติดีขึ้นได้

Advertisement