มีโชคขนส่ง หนุนเพื่อนพันธมิตรขนส่งติด GPS เพื่อเพิ่มคุณภาพในการบริการ และผู้ว่าจ้างมีความมั่นใจในการขนส่งเพิ่มขึ้น วอนให้กรมการขนส่งฯกรมทางหลวง เพิ่มจุดจอดรถใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของคนขับมากขึ้น

คุณปราโมทย์ กงทอง ประธานกรรมการ บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด เปิดเผยว่า ก่อนหน้าที่กรมการขนส่งทางบก จะออกกฎหมายให้ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ต้องติด GPS ในรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปนั้น ทางบริษัทฯ ที่มีรถบรรทุกมากกว่า 300 คัน ก็ได้ติด GPS มานานแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมั่นใจให้กับผู้ว่าจ้างว่า สินค้าจะมีความปลอดภัย และคุณภาพที่ส่งถึงปลายทางเหมือนกับต้นทางทุกประการ

ส่วนผลประโยชน์ที่จะได้รับอีกทางหนึ่งก็คือ คนขับจะเคารพกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับเกินกว่าที่กฎหมายบังคับ รวมทั้งไม่ทำผิดกฎจราจรอีกด้วย เนื่องจากบริษัทมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถดูพฤติกรรมของคนขับได้ตลอดเวลา

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่า ระบบ GPS สามารถยกมาตรฐานการขนส่งทางบกให้สูงขึ้น สามารถควบคุมการขับขี่ของคนขับให้ทำตามกฎหมายได้ แม้ว่าจะมีเพื่อนพันธมิตรบางรายมีความเข้าใจว่า การถูกบังคับให้ติด GPS ให้เสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ แต่หาดคิดดูอีกแง่หนึ่งแล้ว จะได้รับผลบวกมากกว่าผลลบที่เสียไปเป็นอย่างมาก”

ส่วนความเห็นส่วนตัวนั้น มองเห็นว่า ผู้ควบคุมและดูแลระบบ GPS และการขนส่งอย่างกรมการขนส่งทางบก และกรมทางหลวง ควรที่จะเพิ่มจุดจอดรถใหญ่ให้พอเพียงกับจำนวนรถใหญ่ที่มีอยู่ เพราะเวลาการขับเป็นเวลาถึง 4 ชม. ทำให้ร่างการของคนขับอ่อนเพลียและต้องการการพักผ่อน จึงต้องการสถานที่ปลอดภัย เพื่อเก็บแรงไว้ในการขับรถต่อไป หากจอดพักที่ริมถนน หรือในสถานที่เปลี่ยวก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุได้ง่าย

Advertisement