บริษัท พงษ์ระวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง สั่งซื้อรถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ 48 คัน เพื่อรองรับแผนขยายงานขนส่งทั้งประเทศลาวและตลาดใหม่ในเมียนมา ซี่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

คุณวรพงษ์ ตั้งอารมณ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พงษ์ระวี จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ปี พ.. 2539 โดยเริ่มต้นจากรถบรรทุกเพียง 12 คัน และรับจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบริษัทน้ำมัน ปตท. และต่อมาปี 2540 ได้ขนส่งให้กับ เอสโซ่ เริ่มแรกในลักษณะ spot truck

อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวกระโดดคือ การรับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเชลล์ ในปี พ.. 2552 ทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จนถึงปัจจุบัน มีรถที่ใช้ขนน้ำมันเชื้อเพลิงถึง 250 คัน

การทำงานกับเชลล์ ทำให้เราได้ความรู้ และประสบการณ์ มาพัฒนามาตรฐานการทำงานของเรา ให้มีระบบงานที่ดี และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ทางเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกราย ทำให้เราสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง”

ล่าสุด ได้ทำการสั่งซื้อรถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ จำนวนทั้งสิ้น 38 คัน เพื่อรองรับแผนการขยายงานขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

ตลาดสปป.ลาวนั้น เราเข้าไปนานกว่า 20 ปีแล้ว แต่ที่เมียนมานั้น เราเพิ่งเข้าไปเพราะเราเล็งเห็นศักยภาพในตลาดนี้ว่าจะสามารถเติบโตสูงมาก”

คุณวรพงษ์ กล่าวว่า เมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจขนส่งน้ำมันไปยังเมียนมา โดยตั้งบริษัทร่วมทุนคือบริษัท Pongrawe Cargo Link Logistics ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สนามบินทั่วประเทศเมียนมา โดยมีความเชื่อมั่นว่าตลาดเมียนมานั้น เป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่บริษัทฯ จะสามารถขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตในระยะยาวได้

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ ถือว่ารุนแรงเพราะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่วงการอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการแข่งขันในเรื่องราคาค่าบริการ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการแข่งขันที่รุนแรง แต่บริษัทฯ ยังคงทำธุรกิจโดยเน้นนโยบายในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเป็นหลัก จึงทำให้ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าหลักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ จำเป็นต้องเลือกรถบรรทุกที่มีคุณสมบัติในเรื่องระบบความปลอดภัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ

Advertisement