เคจีพี ผู้แทนจำหน่าย Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ปรับกลยุทธ์เสนอบริการติดตั้งระบบ Guardian System เพื่อช่วยประเมินระบบการบริหารฟลีทขนส่งให้ลูกค้าที่สนใจก่อนตัดสินใจติดตั้งในรถขนส่งทุกคันในฟลีทขนส่ง พร้อมเดินหน้าขยายบริการให้ภาคธุรกิจขนส่งในทุกธุรกิจ ตั้งเป้าปี 2561 เติบโต 200%

คุณเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เคจีพี จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ เปิดตัว Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่อย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับอย่างดี จากผู้บริหารฟลีทรถขนส่งวัตถุอันตรายและสินค้าพิเศษ จนถึงขณะนี้ มีบริษัทที่ใช้ติดตั้ง Guardian System แล้วทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 30 ราย โดยภายในปีนี้จะติดตั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 ชุด

บริษัทฯได้รุกแผนนำเสนอ Guardian System โดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นขององค์กร ลดโอกาสในการลดการเกิดความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร ตลอดจนแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้ใช้รถใช้ถนนโดยรวม ทำให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ต้องบริหารฟลีทขนส่ง โดยเฉพาะกับรถบรรทุก ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ตัดสินใจใช้ Guardian System เพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการขนส่ง 

 

“ปัจจุบันนอกจากกลุ่มลูกค้าที่ขนส่งวัตถุอันตรายและสินค้าพิเศษแล้ว เรายังมีลูกค้ากลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องบริหารฟลีทขนส่ง เช่น เทสโก้ โลตัส หรือสุกี้เอ็มเค ให้ความสนใจในการติดตั้ง Guardian System เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของพนักงานขับรถ เป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเอกชน โดยผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนสามารถป้องกันได้หากมีอุปกรณ์ช่วยป้องกันการหลับในหรือการละสายตาอย่าง Guardian System ซึ่งได้มีการพิสูจน์แล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้จริง ทั้งนี้ คาดว่าภายในปีนี้จะสามารถขยายสู่ภาคธุรกิจขนส่งในสายต่าง ๆ โดยในปี 2561 ตั้งเป้าเติบโตขึ้นอีก 200 %”

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์เสนอบริการติดตั้งระบบ Guardian System เพื่อช่วยประเมินระบบการบริหารฟลีทขนส่งให้ลูกค้าที่สนใจก่อนตัดสินใจติดตั้งในรถขนส่งทุกคันในฟลีทขนส่ง เพื่อให้พนักงานขับรถและผู้บริหารฟลีตขนส่งได้ทดลองใช้อุปกรณ์และระบบ Guardian System

“โดยบริษัทฯ จะทำการประเมินหลังการใช้งาน ถึงตัวเลขและข้อมูลที่บ่งชี้ถึงอัตราความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการบริหารฟลีทขนส่งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับความปลอดภัยในการขนส่ง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการเดินรถ ก่อนตัดสินใจติดตั้งระบบ Guardian System ในรถทุกคัน และเพื่อความมั่นใจในประโยชน์ที่จะได้รับในภาพรวม”

“บริการ Fleet Assessment เป็นบริการล่าสุดจาก Guardian System เป็นการนำเสนอการตรวจสอบคล้ายกับ การตรวจสุขภาพประจำปีของคนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขของระบบการขนส่งในองค์กร พร้อมกับข้อเสนอที่จะนำไปสู่การป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย โดยแพ็คเก็จค่าบริการจะเป็นราคาประหยัดเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าองค์กรที่สนใจสามารถทดลองใช้ระบบ Guardian System ในระยะสั้น ๆ ก่อนการตัดสินใจติดตั้งในรถขนส่งทุกคัน ซึ่งเมื่อผู้บริหารได้เห็นความเสี่ยงจากข้อมูลที่เราประเมินจาก data ที่ส่งตรงจากห้องพนักงานขับรถแล้ว โดยได้ผลตอบรับที่ดี เกือบทุกองค์กรตัดสินใจติดตั้งระบบ Guardian System หลังการประเมิน เพื่อลดความเสี่ยงที่ยังป้องกันได้ เรื่องการยกระดับมาตรฐานการขนส่งของประเทศสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัย เป็นเรื่องที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องช่วยกันขับเคลื่อน เพื่อความปลอดภัยและเพื่อคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวม” คุณเมฆกล่าวทิ้งท้าย

Advertisement