มติบอร์ด ขสมก.เห็นชอบจัดซื้อ รถเมล์ NGV. 6 ต่อ 4 เสียง ที่แท้ลักไก่กลายเป็นเรื่องโอละพ่อทั้ง ๆ ที่วันประชุมมีบอร์ดเข้าร่วมแค่ 7 แถมคัดค้านไม่เห็นด้วยไปแล้ว 4 เสียงเห็นด้วยแค่ 3 เปิดหลักฐานเที่ยวบินชี้ชัดบอร์ด 3 เสียงที่หายไปต่างประเทศ 1 พึ่งกลับ 1 อีก 1 อยู่ไทยแต่ไม่ขอร่วม ลือหึ่งหวังอุ้มเอกชนขนาดนี้ ต้องตรวจสอบหาคนรับผิดชอบปล่อยผ่านไม่ได้เด็ดขาด

ปรากฏการณ์โอละพ่อลักไก่ครั้งมโหฬาร คราวนี้เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมบอร์ด ขสมก.เมื่อวันที่ 20 ..ที่ผ่านมา นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานบอร์ด ขสมก.ได้ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยอ้างการรับรองมติที่ประชุมบอร์ด ขสมก.เมื่อวันที่ 18 ..ว่า บอร์ดมีมติอนุมัติเห็นชอบให้กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO นำโดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลการประมูลโครงการจัดซื้อรถโดยสาร NGV.จำนวน 489 คันในราคา 4,221 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคากลาง 5 % ซึ่งจะมีการลงนามในสัญญากับเอกชนในวันที่ 28 ..นี้ แต่ต้องมีการเสนอเข้าบอร์ด ขสมก.อีกครั้ง เนื่องจากต้องรวบรวมความคิดเห็นของบอร์ดแต่ละคนให้ลงในรายงานการประชุมครั้งนี้ เพราะบอร์ดแต่ละท่านต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในที่ประชุมบอร์ด ขสมก.เมื่อวันที่ 20 ..บอร์ดได้มีมติอนุมัติผลประกววดราคาที่ 6 ต่อ 4 เสียง ส่วนขั้นตอนต่อไป ขสมก.จะรายงานให่กระทรวงคมนาคมรับทราบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบผลการประกวดราคาต่อไป

ปรากฏว่าเมื่อบ่ายวานนี้ (21..) เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ขสมก.ขอ (สงวนชื่อเกรงมีผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า “ไม่เข้าใจเลยจริง ๆ ว่า นายณัฐชาติ แถลงข่าวไปได้ยังไงว่า บอร์ดมีมติอนุมัติเห็นชอบ 6 เสียงไม่เห็นชอบ 4 เสียง เพราะจริง ๆ แล้ว เมื่อวันที่ 20 ..มีบอร์ดเข้าร่วมประชุมเพียง 7 ท่านขาดประชุม 3 ท่าน คือ 1.นายธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ได้เดินทางออกนอกประเทศ โดยเที่ยวบิน PG709 ไปยังเมืองมัณฑะเลย์ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแน่นอน 2.พลโทวราห์ บุญญะสิทธิ์ เพิ่งเดินทางกลับมาจาก ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด้วยเที่ยวบิน BR0068 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ด้วยความเหนื่อยล้าจึงไม่ได้เข้าประชุมทั้งวันที่ 18 .ค และวันที่ 20 .ค ด้วยทั้ง 2 นัด และ 3.นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 ..อย่างแน่นอน จึงขอให้มีการตรวจสอบบันทึกการประชุมเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้โดยเร็ว”

เจ้าหน้าที่ ขสมก.กล่าวต่อไปว่า เมื่อมีบอร์ดเข้าประชุมเพียง 7 ท่าน แต่ นายณัฐชาติก ลับบอกว่า มีบอร์ดเห็นชอบ 6 เสียงไม่เห็นชอบ 4 เสียง ไม่ทราบว่าท่านนับเลขอย่างไรถึงครบ 10 เสียง และเป็นที่คาดไม่ถึงเพราะบอร์ดทั้ง 7 ท่านที่ร่วมโหวตมีมติไม่เห็นด้วยถึง 4 ท่านคือ 1. รศ. คณิต วัฒนวิเชียร 2. พล...ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ 3. รศ. พัชรา พัชราวนิช และ 4. นายสมศักดิ์ ประถามศรีเมฆ ส่วนที่เห็นชอบมีเพียง 3 ท่านคือ 1.นายณัฐชาติ จารุจินดา 2.นายสมศักดิ์ ห่มม่วง และ 3.นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ดังนั้นมติที่ประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 20 .. คือไม่อนุมัติไม่เห็นชอบ 4 ต่อ 3 ไม่ทราบว่า นายณัฐชาติ เอาหลักวิธีการนับโหวตจากไหนมาเป็นบรรทัดฐาน เพราะตามหลักทั้งใน และต่างประเทศตั้งแต่เด็กอนุบาลไปจนถึงสภาผู้แทนราษฎรวิธีการนับผลโหวตต้องนับจากผู้เข้าร่วมประชุมและถือเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นฝ่ายชนะ ผู้ไม่เข้าร่วมจะเอามานับเป็นผลโหวตไม่ได้ต้องถือว่า สละสิทธิ์ไม่ออกเสียงหรือไม่ขอมีส่วนร่วมโหวต จึงขอเรียกร้องให้มีการสอบสวนโดยด่วนที่สุดก่อนที่จะมีการใช้อำนาจที่มิชอบบีบให้เจ้าหน้าที่บริหารรับสูงของ ขสมก.ต้องมีส่วนร่วมกับขบวนการอุ้มเอกชนครั้งนี้ด้วยเลย

ส่วนเรื่องราคาที่เพิ่มขึ้นจาก 4,020 ล้านบาทมาเป็น 4,221 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคากลาง 5% บอร์ดบางท่านออกมาอ้างกับสื่อมวลชนว่า เป็นเพราะเหล็กขึ้นราคา ซึ่งทั้ง ๆ ที่ ในวันที่ 25 ..คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การที่ 717/2560 มีการสืบราคาจากบริษัทกิจการร่วมค้า JVCC (บริษัท ช ทวี) เพื่อกำหนดราคากลาง และทางบริษัท JVCC ก็ยืนยันว่า รับได้ในราคากลางที่ 4,020 ล้านบาท แต่ต่อมากลับมีการขึ้นราคา โดยมีบอร์ดท่านหนึ่งให้เหตุผลแทนบริษัทนี้ว่า ราคาเหล็กปรับสูงขึ้นจนทำให้ต้องขึ้นราคารถ NGV

เจ้าหน้าที่ ขสมก.กล่าวต่อไปว่า แต่ข้อเท็จจริงคือ ช่วงเวลาที่บริษัท JVCC ยืนยันราคากลางเมื่อเดือนสิงหาคมราคา Iron ore (สินแร่เหล็กตั้งต้น) ตลาดโลกอยู่ที่ 76.07 USD per dry metric ton แต่วันนี้ราคาเหล็ก Iron ore มีราคาลกลงเหลือ 64.24 USD per dry metric ton ซึ่งราคาสินแร่เหล็กตั้งต้นนั้นถูกลงคิดเป็น 18% อีกทั้งราคาแผ่นเหล็กรีดเย็น (Cold rolled steel) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการประกอบรถยนต์ สืบราคาในเดือนส.ค ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่มีการสอบราคาจากบริษัทกิจการร่วมค้า JVCC ได้ยืนราคากลางที่กำหนดนั้น ราคาอยู่ที่ 40.75 USD/ton แต่วันนี้ราคาอยู่ที่ 39.40 USD/ton ซึ่งถูกลง 3% (ราคาอ้างอิงจาก website : Indexmundi.com) แต่คณะกรรมการกลับอ้างว่า ราคาเหล็กนั้นสูงขึ้น จึงถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน ทำให้รัฐเสียหาย และขัดแย้งกับข้อเท็จจริงใช่หรือไม่?

Advertisement