ประยุทธ์” กดปุ่มเริ่มก่อสร้างไฮสปีดเทรน ไทยจีน ช่วงแรก 3.5 กม. สร้างเสร็จใน 6 เดือน ส่วนทั้งเส้นกรุงเทพฯโคราช 252.3 กม. คาดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 66 หวังยกระดับคุณภาพชีวิตชาวอีสาน เชื่อมโครงข่าย One Belt One Road ดันไทยสู่ฮับขนส่งโลจิสติกส์อาเซียน เคาะราคาค่าตั๋วกรุงเทพฯโคราช 535 บาท ใช้เวลาเดินทาง 1.30 นาที ก่อนลุยระยะที่ 2 โคราชหนองคาย ต่อไป 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 .. 2560 ที่ผ่านมา ไทยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค เส้นทางกรุงเทพมหานคร–หนองคาย ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ–นครราชสีมา ช่วงที่ 1 สถานีกลางดงปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร (กม.) กรอบวงเงิน 425.94 ล้านบาท โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. มอบหมายให้กรมทางหลวง หรือ ทล. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 19 .. 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและโครงข่ายคมนาคม One Belt One Road ของรัฐบาลจีน พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 


นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งปฏิรูปกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการประสานสอดคล้องกับกลไกระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอื่นๆ ตลอดจนจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรสำหรับรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางต่อไป

ด้าน คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน ระยะที่ 1 กรุงเทพฯนครราชสีมา แบ่งการก่อสร้างและประกวดราคาเป็น 14 สัญญา โดยได้เริ่มก่อสร้างตอนแรกที่สถานีกลางดงปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม.ก่อน ส่วนอีก 13 สัญญาที่เหลือ จะเริ่มทยอยรับแบบก่อสร้างจากจีน โดยตั้งเป้าที่จะเปิดประกวดราคาได้ในช่วงกลางปี 2561 ทั้งนี้ คาดว่าการก่อสร้างงานโยธาจะแล้วเสร็จในปี 2564 จากนั้นจะติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณในปี 2565 และเปิดให้บริการได้ในปี 2566 อย่างไรก็ตาม หากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯนครราชสีมาแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการแล้วนั้น จะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 1.30 นาที ด้วยความเร็ว 250 กม.ต่อชั่วโมง มีศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่ที่สถานีเชียงรากน้อย โดยในเบื้องต้นคาดว่าช่วงกรุงเทพฯอยุธยา จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ก่อนช่วงอื่น

สำหรับอัตราค่าโดยสารนั้น กรุงเทพฯนครราชสีมา ราคา 535 บาท กรุงเทพฯปากช่อง ราคา 393 บาท กรุงเทพฯสระบุรี ราคา 278 บาท กรุงเทพฯอยุธยา ราคา 195 บาท และกรุงเทพฯ(บางซื่อ)-ดอนเมือง ราคา 105 บาท ขณะที่ ช่วงที่ 2 เส้นทางนครราชสีมาหนองคายนั้น จะขออนุมัติโครงการพร้อมกับการออกแบบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. โดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปี 2566

นอกจากการเดินทางที่มีความรวดเร็วปลอดภัย และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี หรือพื้นที่ตามแนว 2 ข้างทางของเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ให้มีความเจริญ รวมถึงเป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยด้วย

ส่วนการดำเนินการของกรมทางหลวงนั้น ในช่วงที่ 1 ระยะทาง 3.5 กม.นั้น จะใช้ระยะเวลา 6 เดือน เป็นการก่อสร้างระดับดิน ซึ่งไม่แตกต่างจากการสร้างถนนทางหลวง โดยแนวเส้นทางโครงการระยะที่ 1 กรุงเทพฯนครราชสีมา มีทั้งสิ้น 6 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ สถานีดอนเมือง สถานีอยุธยา สถานีสระบุรี สถานีปากช่อง และสถานีนครราชสีมา ระยะทางรวม 252.3 กม. เป็นทางยกระดับ 181.9 กม. ทางระดับพื้น 64 กม. เป็นอุโมงค์ 6.4 กม. ขณะที่ 3 ช่วงที่เหลือนั้น ประกอบด้วย ช่วงที่ 2 สีคิ้วกุดจิก ระยะทาง 11 กม. ช่วงที่ 3 แก่งคอยนครราชสีมา ระยะทาง 119.5 กม. และช่วงที่ 4 บางซื่อแก่งคอย ระยะทาง 119 กม. รฟท.จะดำเนินการหาผู้รับเหมาด้วยวิธีการประกวดราคาตาม พ...จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560

สำหรับพิธีเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการความร่วมมือไทยจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานครหนองคาย ระยะที่ ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมา ณ มอหลักหินรัชกาลที่ .กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคุณหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม คุณอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่า รฟท. คุณธานินทร์  สมบูรณ์ อธิบดี ทล. คุณวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลไทย และจีน เข้าร่วมในพิธี

Advertisement