เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการโลจิสติกส์ กรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ที่ 4 จากขวา) ได้ให้เกียรติกับคณะกรรมการบริหารสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก นำโดย คุณสมควร กล่ำแสง นายกสมาคมฯ (ที่ 4 จากซ้าย) และ คุณวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (ที่ 2 จากขวา)

โดยทางสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 และเรียนเชิญ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ให้เกียรติร่วมงานในฐานะประธานเปิดงานประชุม โดยทาง ท่านประธานคณะอนุกรรมาธิการโลจิสติกส์ฯ ได้ให้การตอบรับอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้การจัดงานประชุมใหญ่สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 10.00 – 21.30 . ณ บริษัท เอส บี ที ทรานสปอร์ต จำกัด ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ

Advertisement