การจัดงานงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และงานนอร์ธเทิร์นมอเตอร์โชว์ 2017 เมื่อช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นงานรวมกลุ่มสมาชิกผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ทั่วประเทศที่เหนียวแน่นทุกปี

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานนั้น ประกอบด้วย 1.เพื่อสรุปผลงานต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา 2.เพื่อจัดหารายได้เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ 3.เพื่อเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการภาคการขนส่ง 4.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยกับสมาคมพันธมิตรต่าง ๆ ทั่วประเทศ และ5.เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ทั้งรถบรรทุกและอะไหล่ทุกชนิด ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ และนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษให้กับสมาชิกและบุคคลที่เข้าร่วมงานทุกท่าน

โดยสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ทั่วประเทศ มีการขนส่งด้วยรถบรรทุกเป็นหลัก ซึ่งมีทั้งการขนส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ ที่สำคัญยังเป็นจุดเริ่มต้นของกรอบการค้าเสรี และมีแนวโน้มของการขยายการขนส่งไปยังกลุ่มประเทศ AEC เป็นจำนวนมาก ซึ่งหมายความว่า การขนส่งสินค้าทางถนนก็มีอัตราเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

หนึ่งในภารกิจหลักของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้ประกอบการและระบบขนส่งสินค้าให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล โดยมีการยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการวางแผนนโยบายให้ครอบคลุมทั้งระบบการขนส่ง

อย่างไรก็ดี ทางสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ยังมีสิ่งที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุน โดยประการแรกนั้นก็คือ ตามที่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ประกาศออกมาเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาว่า จะต้องมีจุดจอดรถใหญ่ทั่วทุกภูมิภาค โดยจะให้ผู้ที่ขับรถทางยาวและใช้เวลานานเกิน 4 ชั่วโมง ได้มีจุดพักผ่อน เพื่อความปลอดภัยทั้งตนเองและเพื่อร่วมทาง

แต่ปัจจุบันนี้ ทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือยังไม่มีการสร้างจุดจอดสำหรับรถใหญ่เลย แต่ด้วยกฎระเบียบ และข้อบังคับที่ให้คนขับรถใหญ่สามารถขับรถได้เพียงแค่ 4 ชั่งโมงเท่านั้น และทำการพักในเวลา 15-30 นาที แต่ตามสถานีบริการน้ำมันไม่อนุญาตให้รถใหญ่เข้าไปจอดพักได้ ต้องจอดตามริมถนน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการถูกโจรกรรมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เอง จุดพักรถใหญ่จึงเป็นสิ่งที่ต้องการเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อหน่วยงานของรัฐบาลได้ประกาศกฎออกมาแล้ว ทางสมาคมฯ ก็ต้องทำตาม

ส่วนประการที่สองคือ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นมีรถใหญ่ที่จ่ายส่วยเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดวิ่งอยู่บนถนนตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย มีงานขนส่งลดน้อยลงไปเป็นอย่างมาก แม้ว่าทุกสมาคมขนส่งจะมีการตั้งแผนกพิเศษ เพื่อส่งข้อมูลต่าง ๆ ของส่วย และทำการนำข้อมูลต่าง ๆ ส่งไปให้กับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ ก็ยังเห็นรถส่วยวิ่งอยู่

แต่การส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ราชการ ก็ยังเป็นผลดี เพราะทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาดูแลบ้าง และส่งผลให้ส่วยเงียบไปบ้าง ตรงนี้จะเป็นผลดีต่อบรรดาสมาชิกที่มีใจรักจะทำตามข้อกฎหมายกำหนด หากหน่วยงานของรัฐบาลต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานของการจราจรให้เป็นสากลมากขึ้นก็ต้องพยายามทำให้ผู้ที่ใช้ถนนในการขนส่งปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดให้ได้ เพราะมิเช่นนั้น อาจจะมีส่วยรถบรรทุกเต็มบ้านเต็มเมือง

Advertisement