โดย…ยกล้อ

สำหรับตลาดรถทัวร์ 30 ในปัจจุบันนี้มีมากกว่า 100,000 คัน ถือว่าพอเพียงที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศในปี 2561 นี้ ที่คาดว่าจะมีมากถึง 35 ล้านคน แต่สิ่งหนึ่งที่เถ้าแก่ ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร ต่างประสบก็คือ มีคนขับรถโดยสารไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เช่ารถไปรับผู้โดยสาร

ด้วยสมาคมผู้ประกอบรถโดยสารทั่วไทย (สปข.) ได้ทำการจับมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อยกระดับมาตรฐานของคนขับรถโดยสารให้สูงขึ้น เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดรถโดยสาร สามารถขับรถโดยสารรับนักท่องเที่ยวข้ามประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ มีความชำนาญในการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ได้ด้วย จึงได้มีการร่างหลักสูตรภาคทฤษฎี เพื่อให้คนขับได้มีการพัฒนาความรู้ ให้สูงขึ้น จนถึงระดับมาตรฐานสากลเลยทีเดียว

ส่วนภาคปฏิบัตินั้น ก็ต้องให้คนขับตรวจดูสภาพรถก่อนใช้งานทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นลมยาง หน้าปักรถว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อที่จะทำให้ผู้โดยสารทุกคนมีแต่ความปลอดภัยเมื่ออยู่บนท้องถนน และเมื่อผู้ขับขี่ทุกคนได้ผ่านการทดสอบนี้แล้ว ก็จะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อยืนยันว่า รถโดยสารที่ขับโดยผู้ขับขี่รายนี้ จะให้ความปลอดภัย การบริการที่ดี และตรงเวลาที่นัดหมายมากที่สุด

ด้วยจุดประสงค์ที่จะทำให้ผู้ขับขี่รถโดยสารทุกคน ได้มีสมาธิและสติในการขับรถโดยสารมากขึ้น เพราะมีอัตราค่าจ้าง เงินเดือนที่สูงขึ้นตามที่บริษัทสมาชิกของสมาคมฯ ได้แจ้งไว้ ส่วนผลทางอ้อมที่หวังไว้ก็คือ ความต้องการที่จะให้คนรุ่นใหม่ ได้มองภาพของอาชีพขับรถโดยสารที่ดีขึ้น มีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำสูงถึงเดือนละ 20,000 บาท มากกว่าคนจบปริญาตรีอีกด้วย รวมถึงยังได้ค่าจ้างพิเศษจากผู้โดยสาร หากให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าระหว่างโดยสารในรถ

แม้ว่าจะเป็นการพัฒนาฝีมือการขับรถโดยสารให้สูงขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องการเป็นอย่างมากก็คือ ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ควรที่จะให้ความสนใจ สร้างอาชีพคนขับรถใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก หรือรถโดยสารให้มากขึ้น เพราะการเดินทางท่องเที่ยวหรือขนส่งสิ่งของก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ดีขึ้นได้ แต่ถ้าจะให้ภาคเอกชนเดินหน้าพัฒนาการขนส่งทั้งสินค้าและผู้โดยสารเองก็อาจจะเห็นผลได้น้อยกว่าภาครัฐลงมาเป็นผู้ดูแลเอง

Advertisement