โดย…สวนเลน

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณอำนวย พงษ์วิจารณ์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้บริจาครถบรรทุกฮีโน่ XZU343R 6 ล้อเล็ก แบบสองแถว จำนวน 1 คัน พร้อมด้วยอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี อิหม่ามฮาซัน ฮานาฟี ผู้รับใบอนุญาต และคณะผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้นักเรียน อาจารย์ และบุคคลากรในโรงเรียนมีรถที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ถือได้ว่าฮีโน่มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม เพื่อสร้างสรรอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนสืบไป

Advertisement