บขส. ต่อยอดความดี แจกวีลแชร์ฟรีปี 3 แก่ผู้ด้อยโอกาสไม่ต่ำกว่า 99 คัน

0
284

โดย…สวนเลน

คุณจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้จัดโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์ ปี 3 โดยตั้งเป้าแจกวีลแชร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 99 คัน ให้แก่คนไทยที่ด้อยโอกาสทางการเคื่อนไหว ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้วีลแชร์สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันและองค์กรสาธารณกุศล

โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 โดยมอบวีลแชร์แก่ผู้ด้อยโอกาสและองค์กรการกุศล จำนวน 120 คัน และในปี 2560 มอบวีลแชร์แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 คัน สำหรับงบประมาณในการจัดซื้อวีลแชร์ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ารจำหน่ายตั๋วโดยสาร

ซึ่งผู้ใช้บริการรถ บขส. ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริจาคด้วย รายได้การจัดกิจกรรมของพนักงาน จากการร่วมบริจาคของผู้ใช้บริการ และหน่วยงานต่าง ๆ โดยโครงการนี้มีแผนดำเนินการต่อเนื่องทุกปี ในปีนี้กำหนดแจกวีลแชร์ล็อตแรกในเดือนเมษายน 2561

บขส. ขอเชิญชวน คนพิการ ผู้สูงอายุ แะผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์แต่ขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อ สามารถติดต่อสอบถามรายะเอียดแะแจ้งความประสงค์ขอรับบริจาควีลแชร์ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ะสถานีเดินรถ บขส.ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

V

v

ใบสมัครขอรับบริจาควีลแชร์ ปี 3

Advertisement