EA ร่วมมือ กฟน. เปิดสถานีชาร์จแบตเตอรี่ในนามบริษัท EA Anywhere แล้ว 100 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คาดจะเปิดเพิ่มเป็น 1,000 สถานีทั่วประเทศ ภายในช่วงสิ้นปี 2561

คุณชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เผยว่า “กฟน. และบริษัทพลังงานมหานคร จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดวิวัฒนาการครั้งสำคัญนี้ หลังจากมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกันในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และ EA ถือเป็นเอกชนรายแรกที่ กฟน. ให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือ Charging Station เพื่อร่วมกันขยายจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมอย่างเต็มที่ของ กฟน. ในการทำหน้าที่เป็น the MetGE : Metro Grid Enabler”

“กฟน. จะทำหน้าที่กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและอนุญาตการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการทุก ๆ ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้มีการใช้งานอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สำหรับกลุ่มพันธมิตรของบริษัทพลังงานมหานครที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย ประกอบกับความพร้อมของ กฟน. คาดว่าจะสามารถดำเนินการเชื่อมต่อจ่ายระบบไฟฟ้าให้กับสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ตามแผนงานที่วางไว้ สร้างกรุงเทพให้ทันสมัยเป็น Smart Metroในอีกไม่นานนี้”

ที่ผ่านมา กฟน. ได้วางแผนเตรียมระบบไฟฟ้าสำหรับหน่วยงานราชการที่สนใจ และมีความพร้อมในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการได้แก่ กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ ส่วนบริษัทพลังงานมหานครจะดูแลด้านเทคโนโลยี การลงทุน และทำการตลาดเพื่อติดตั้งสถานีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ของเอกชนและพันธมิตรต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด EA Anywhere Charging Station Powered by MEA

คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ให้ความเห็นว่า นี่คือการเริ่มต้นเพื่อก้าวสู่ยุคของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่ต้นทุนพลังงานก็ถูกลงกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะติดตั้งหัวชาร์จรวมทั้งสิ้น 1,000 สถานี ทั่วประเทศ ภายในปี 2561 โดยตอนนี้พร้อมเปิดให้บริการจำนวน 100 สถานี ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สำหรับหัวชาร์จของ EAAnywhere ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทั้งแบบไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) และกระแสสลับ (Alternating Current : AC) พร้อมให้บริการกับ Phev และ Bev และรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อ และทุกรุ่น มั่นใจในความปลอดภัยได้ เนื่องจากผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย IEC อีกทั้ง ยังใช้แอพพลิเคชั่นในการเช็คตำแหน่งของสถานี จองล่วงหน้าเพื่อรับบริการ ชำระเงิน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในส่วนของแอพพลิเคชั่น Android และ IOS เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สามารถตรวจสอบเส้นทางหรือจุดที่เป็นที่ตั้งของสถานีให้บริการ ทั้งนี้ EA Anywhere ยังคงเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพิ่มเติมอีกด้วย

ผู้ประกอบการที่สนใจจะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ EA Anywhere สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center : 094-686-4545, Official Line:@eaanywhere, www.eaanywhere.com และ facebook.com/eaanywhere.th

 

โดยไหล่ทาง

Advertisement