คงจะจำกันได้ดีเมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา ทางเขตทวีวัฒนาได้ทำการทวงพื้นที่คืนจากผู้ประกอบการขนส่งทางบกที่ต่างเข้ามาตั้งสำนักงาน ตั้งแต่เขตพุทธมณฑลสาย 2 สาย 3 และสาย 4 ทำให้การจราจรติดขัด สภาพอากาศเป็นพิษ และผิดจากจุดประสงค์หลักที่พื้นที่ในเขตทวีวัฒนาจะต้องเป็นเขตเกษตรกรรม เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเท่านั้น

ดังนั้น ผู้ประกอบการขนส่งทางบกที่ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนาต่างต้องทยอยออกไปเช่าสถานที่อื่น อย่างเขตศาลายา นครปฐม หรือบางเลน สุพรรณบุรี แต่ก็ยังมีอีกเป็นจำนวนมากที่หาพื้นที่อื่นทดแทนไม่ได้ จึงต้องทนอยู่แม้จะถูกขับไล่ พร้อมทั้งมีรายจ่ายที่ลงบัญชีไม่ได้ทุกเดือนก็ตาม

ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้หาวิธีแก้ไขด้วยการขยายพื้นที่ในสถานีขนส่งสินค้าที่ปิ่นเกล้าอีก 62 ช่อง แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการอยู่ดี ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งทางบกต้องหาทางรอดต่อไป
หากดูจากแผนที่ของสถานีขนส่งสินค้าปิ่นเกล้าแล้ว จะเห็นว่ายังมีพื้นที่ด้านหลังที่ไม่ได้ใช้งานอีกกว่าหลายร้อยไร่ เมื่อเจ้าของที่ได้มาพูดคุยกับผู้ประกอบการขนส่งทางบกที่ถูกไล่พื้นที่อยู่ก็มีความเห็นตรงกันว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างมากที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ตั้งเป็นแหล่งชุมชนของผู้ประกอบการขนส่งทางบก แต่มีปัญหาอยู่อย่างเดียวคือ ไม่มีทางออก เนื่องจากที่บริเวณนี้เป็นที่ตาบอดมีสถานนีขนส่งสินค้าปิ่นเกล้าตั้งอยู่ด้านหน้า
ส่วนวิธีการแก้ไขคือ ทางสถานีขนส่งสินค้าปิ่นเกล้าเปิดทางออกให้พื้นที่บริเวณตรงนั้นสามารถเดินทางได้ เพียงเท่านี้ผู้ประกอบการขนส่งที่ถูกไล่ที่ ก็จะมีสถานที่ทำงานประจำ ทำงานได้อีกหลายสิบปี พร้อมทั้งอาจทำให้พื้นที่ในบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นนิคมผู้ประกอบการขนส่งทางบกเลยก็ได้

 

ยกล้อ

Advertisement