ปัญหาหลักของเถ้าแก่ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็น บขส. ธุรกิจให้เช่ารถโดยสาร รถตู้ หรือมินิบัสประจำทาง ต่างมีปัญหาขาดแคลนคนขับตลอดมา ไม่ว่าจะเป็น ฤดูกาลท่องเที่ยวใดก็ตาม คนขับต่างต้องทำงานหนักแม้จะได้หยุดขับเมื่อทำงานครบ 4 ชั่วโมงแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการพักผ่อน

ด้งนั้นจึงเห็นได้ว่า ในช่วงวันหยุดยาว ๆ มักจะเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสาร รถตู้ หรือมินิบัสประจำทางบ่อยครั้ง สาเหตุหลักเพราะคนขับหลับในนั่นเอง และความเสียหายที่ตามมาก็ถือว่าใหญ่มาก แม้ว่าจะทำประกันภัยชั้น 1 และมี พ.ร.บ. ดูแลผู้บาดเจ็บและเสียชีวติแล้วก็ตาม

มีการทำวิจัยจากหลายหน่วยงานพบว่า เมื่อคนขับรถโดยสารมีอาการหลับใน และใช้ความเร็วของรถประมาณ 80-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ก็จะเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมากกว่าคนขับที่ดื่มแอลกอฮอลล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างมาก ดังนั้นควรหาวิธีป้องกันไม่ให้คนขับรถโดยสาร รถตู้ หรือมินิบัสประจำทาง กันดีกว่าต้องมาแก้ไขภายหลังเกิดอุบัติเหตุ

ด้วยขณะนี้มีหลายบริษัทได้นำเครื่องป้องกันการหลับในของคนขับ รวมถึงป้องกันการไม่เคารพกฎหมายของคนขับ แม้ว่าเครื่องมือป้องกันการหลับในนี้จะมีมูลค่ามากกว่า 30,000 บาท แต่ก็ถือว่าไม่แพงมากหากเทียบกับการเกิดอุบัติเหตุขึ้น

โดยเครื่องมีนี้จะมีสัญญาณเตือนขึ้นเมื่อคนขับอยู่ในอาการนิ่งเกินกว่า 10 วินาที อาการนิ่งที่ว่านี้คือ ไม่มีการหมุนพวงมาลัย ไม่มีการเหยียบคันเร่ง หรือเหยียบเบรค พร้อมทั้งนั่งไม่เหลียวหน้าแลหลังเลย และยังมีระบบเซ็นเซอร์หากขับรถชิดคันหน้ามากเกินกว่าระยะทางที่กำหนด หรือหากใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วย

มีบริษัทแห่งหนึ่งติดเครื่องป้องกันการหลับในของคนขับ แล้วพบว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้มาก เพราะอุบัติเหตุลดน้อยลงเป็นอย่างมาก และที่สำคัญยังช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลงได้อีกด้วย นอกจากนี้เมื่อรวมค่าใช้จ่ายจากเครื่องป้องกันการหลับในกับรายจ่ายที่ลดลงจะพบว่าในเดือนต่อ ๆ มา จะทำให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างคาดไม่ถึงเลย

หากเถ้าแก่ผู้ประกอบการผู้โดยสารรายใดได้ติดอุปกรณ์ป้องกันการหลับในนี้แล้ว ก็สามารถบอกให้ผู้โดยสารรับทราบได้ผ่านป้ายการันตีการใช้เครื่องป้องกันการหลับในที่หน้ารถ เพื่อเป็นการยืนยันถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร และยังช่วยหาลูกค้ารายใหม่ให้แก่บริษัทได้อีกด้วย

 

ยกล้อ

Advertisement