โดย…คุณชุมพล สายเชื้อ เลขาธิการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

สำหรับโครงการอบรมคนขับรถใหญ่ หรือ โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจขนส่งสินค้า ซึ่งได้รับการมอบหมายมาจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ที่จะต้องทำให้ประหยัดการใช้น้ำมันดีเซลได้มากถึง 250 ล้านบาท/ปี

ตรงนี้ทางสหพันธ์ฯ ได้เริ่มทำการประมูลโรงเรียนสอนขับรถใหญ่ต่าง ๆ แล้ว และมีผู้ที่สนใจร่วมประมาณ จำนวน 7 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ทุกแห่ง เนื่องจากทางสหพันธ์ฯ ได้วางเป้าหมายไว้ว่า จะต้องมีคนขับรถใหญ่เข้าร่วมอบรมปีละกว่า 5,000 คน เป็นเวลาถึง 4 ปีทีเดียว

โดยหลักสูตรของโครงการฯ นี้ ได้มีนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้กำหนดรูปแบบและวิธีการ รวมทั้งยังมีขั้นตอนของการตรวจสอบการสิ้นเปลืองน้ำมันดีเซลหลังจากเรียนภาคปฏิบัติแล้วด้วย เมื่อโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้แล้ว ต้องนำไปศึกษา และปฏิบัติการฝึกสอนอย่างละเอียด เพื่อให้ได้เป้าหมายสุดท้ายตามที่คาดหวังไว้ จึงเชื่อว่า แผนการในปีแรกก็ต้องประสบความสำเร็จแน่

ส่วนสนามสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัตินั้น จะกระจายไปสู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ หากภูมิภาคใดมีบริษัทผู้ประกอบการขนส่งทางบกเป็นจำนวนมาก ก็จะมีการฝึกสอนมากตามจำนวนคนขับที่เข้าร่วมอบรม หากภูมิภาคใดได้รับความสนใจเป็นจำนวนไม่มากนัก ก็จะมีการฝึกสอนตรงตามจำนวนไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพราะจะเสียงบประมาณโดยเช่นเหตุ ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวโครงการฯ อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมีนาคม 2561 นี้

ส่วนวิธีการที่จะทำให้เถ้าแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางบกให้การยอมรับในโครงการฯ นั้น การส่งคนขับให้มาเรียนรู้วิธีการขับรถอย่างประหยัดน้ำมันและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนี้ ทางสหพันธ์ฯ จะมีค่าใช้จ่ายให้กับคนขับในช่วงเวลาที่เรียนรู้ทุกวัน พร้อมทั้งยังมีอาหารกลางวันให้อีกด้วย เพื่อช่วยทำให้เถ้าแก่ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้ว ก็จะได้คนขับช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายน้ำมัน แถมยังช่วยดูแลสภาพรถให้พร้อมทำงานตลอดเวลา และที่สำคัญยังช่วยลดการเกิดอุบัติได้อีกทางหนึ่งด้วย

Advertisement