บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ดีซีวีที ได้จัดงาน DCVT Dealer Awards’ เป็นครั้งแรกที่โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ

ซึ่งภายในงาน มีการต้อนรับผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ เพื่อสนับสนุนในความพยายามและความมุ่งมั่นในการสร้างยอดขาย อีกทั้งช่วยผลักดันการเติบโตของแบรนด์ฟูโซ่ในประเทศไทย โดยมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ใน 3 ประเภทหลัก ได้แก่ รางวัล ‘Retail Sales Award’ สำหรับเอ เอส พี ฟูโซ่ หาดใหญ่ รางวัล ‘Customer Service Award’ สำหรับเอเชียทรัค กรุงเทพฯ และรางวัล ‘Marketing Award’ สำหรับกิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์ สุพรรณบุรี

นอกจากนี้ ได้มีการมอบรางวัล Fuso Family Award สำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของดีซีวีทีตลอดทั้งปี ให้แก่ผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ทั้ง 9 ราย ซึ่งประกอบด้วย เอเชีย ทรัค, เอ เอส พี ฟูโซ่, กิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์, ทุ่งสงทรัคเซลส์, .ยนต์ทรัคเซลล์, ไทยยนต์ทรัค แอนด์ เทลเลอร์, ขอนแก่น ยนตรกิจ ทรัค, อุดรทรัคออโต้เซลส์, พิษณุโลกทรัคออโต้เซลส์

โดย…สวนเลน

Advertisement