ตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา วงการรถทัวร์ 30 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เพราะทั้งหน่วยงานรัฐบาล วงการข้าราชการ นักท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศได้เดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แต่นี่เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาเดียวทั้งนั้น ยังไม่สามารถมองได้ว่าจะดีขึ้นได้ทั้งปี เพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อไรก็ได้

แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องแก้ไขมาตลอดเวลาก็คือ คนขับรถทัวร์ 30 เริ่มน้อยลงไปเรื่อย ๆ และเกิดการแย่งชิงตัวคนขับเป็นประจำแทบทุกเดือน และสิ่งหนึ่งที่เห็นประจำก็คือ คนขับรถทัวร์ 30 มีแต่คนอายุมาก ส่วนคนขับอายุน้อยนั้นแทบไม่มีเลย ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้มีรถทัวร์ 30 ขาดคนขับรถอยู่เป็นจำนวนมาก

เมื่อเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ คาดว่าอีก 5 ปีจะต้องถึงวิกฤตหนักของรถทัวร์ 30 ขึ้นแน่ เพราะอายุการใช้งานรถคันหนึ่งของรถทัวร์ 30 จะใช้งานเกิน 10 ปี และในแต่ละปีก็ต้องมีจำนวนรถเพิ่มขึ้นอย่างน้อยถึง 1,000 คัน แต่จำนวนคนขับเพิ่มขึ้นไม่ถึง 100 คนต่อปี แม้มว่าจะได้เงินเดือนถึง 50,000 บาทก็ตาม

จึงมองว่ามีวิธีการแก้ปัญหานี้ 2 แนวทางด้วยกันคือ แนวทางแรกคือให้บรรดาผู้มีรายได้น้อยที่รัฐบาลช่วยเหลือสมัครใจมาทำการฝึกอบรมเป็นคนขับรถโดยสาร ซึ่งมั่นใจว่าคนทุกคนมีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อผู้โดยสารที่ตัวเองดูแลอยู่ สามารถผลักดันตัวเองให้มีรายได้สูงเดือนละหลายหมื่นบาท ส่วนแนวทางที่ 2 คือ การนำรถโดยสารที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้งานแทนไม่ต้องพึ่งคนขับอีกต่อไปแล้ว แต่ทั้งนี้ผู้ผลิตรถโดยสารรูปแบบนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อจะสามารถควบคุมรถโดยสารได้

ปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวขึ้นมานี้ ยังเป็นเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แต่เพื่อทำให้ธุรกิจรถทัวร์ 30 อยู่รอดได้ก็ต้องพยายามหาทางกำจัดรถทัวร์ศูนย์เหรียญให้หมดไปให้ได้ด้วย

ข้อมูลโดย ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.)

Advertisement