พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้เกียรติสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกเป็นประธานเปิดงาน IM-EX TA 4.0 : ศูนย์กลางการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ไทยยุคใหม่ สู่มาตรฐานสากล”และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก ณ บริษัท เอส บี ที ทรานสปอร์ต จำกัด ถ.สรรพวุธ บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ท่านประธานคณะอนุกรรมาธิการได้ให้เกียรติเข้าร่วมหารือกับสมาชิกของสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก นำโดย คุณสมควร กล่ำแสง นายกสมาคมฯ, ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และ คุณวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ทั้งนี้ ได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับฟังปัญหาตลอดจนถึงแนวทางแก้ไขจากภาคเอกชน

พลเอก วรพงษ์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการของสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก มีรูปแบบของงานที่เกี่ยวเนื่องหลายธุรกิจ มีความซับซ้อน ย่อมมีความยุ่งยากในการดำเนินงาน ซึ่งหลายอย่างต้องได้รับการแก้ไขและร่วมมือกันในรูปแบบประชารัฐ รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเองเป็นองค์กรที่จะเข้ามาช่วยในการแก้ไข กำกับดูแลด้านกฎหมาย โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งยังกล่าวชื่นมชมภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการเคารพกฎหมาย เพียงแต่อันไหนที่ไม่เหมาะสมก็ต้องมาหาทางออกร่วมกัน

ในตอนท้ายท่านประธานคณะอนุกรรมาธิการยังให้เกียรติร่วมเดินชมบูธ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการจัดงาน IM-EX TA 4.0 : ศูนย์กลางการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ไทยยุคใหม่ สู่มาตรฐานสากล” และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก

โดย…ยกล้อ

Advertisement