คุณสัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ทางสมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2560 ขึ้น ถือได้ว่าเป็นการประชุมและสังสรรค์ของบรรดาสมาชิกประจำปี พร้อมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนจำหน่ายรถใหญ่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างดี

ขอบคุณภาพประกอบจาก https://www.bangkokbanksme.com/article/7118

พร้อมทั้งยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขนส่งทางบกในปีนี้ว่า การแข่งขันทางด้านโลจิสติกส์จะดุเดือดมากยิ่งขึ้น ด้วยภาวะเศรษฐกิจยังไม่เติบโตมากนัก แต่ผู้ประกอบการขนส่งทางบกมีมากเกินตลาด จึงทำให้ผู้ว่าจ้างสามารถกำหนดราคาและเงื่อนไขในการขนส่งได้มากขึ้น จึงทำให้การกำหนดราคาค่าขนส่งเองไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป แม้ว่าจะให้ความสำคัญกับการบริการที่ดีแล้วก็ตาม

ส่วนบรรดาสมาชิกที่มีสถานที่ทำงานอยู่ที่พุทธมณฑลสาย 2 สาย 3 และสาย 4 ก็มีกำลังมากพอที่จะสามารถย้ายสถานที่ทำงานไปยังที่อื่น อย่างเช่น สถานีขนส่งสินค้าปิ่นเกล้า ตำบลศาลายา จ.นครปฐม และตำบลบางเลน จ.สุพรรณบุรี เพราะพื้นที่บริเวณดังกล่าว สำนักงานเขตทวีวัฒนาแจ้งว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่ใช่เขตเศรษฐกิจ

เมื่อพูดถึงประเทศไกล้เคียง อย่าง CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา และเวียดนาม) ก็มองว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ เพราะจะมีความเจริญและมีการขนส่งทางบกเพิ่มมากขึ้น อย่างที่บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จํากัด ได้เข้าไปตั้งบริษัทที่ประเทศเมียนมา เพื่อที่จะทำการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ และพร้อมที่จะเติบโตขึ้น เมื่อภาวะเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ของเมียนมามีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้มีขนส่งบางบริษัทของไทยได้เข้าไปตั้งบริษัทที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การขนส่งจากไทยได้เริ่มมีมากขึ้นที่จะไปยังกรุงพนมเปญ พร้อมทั้งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขนส่งต่อไปยังประเทศอินเดียและจีนต่อไปด้วย

โดย…ยกล้อ

Advertisement