คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมเปิดตัว บัตรเติมน้ำมัน ปตท. (PTT Fleet Card) สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ผ่านการบริการด้วยระบบ KTB E – withholding TAX ที่จะบริการหักภาษี ณ ที่จ่าย และยื่นภาษีฯ แทนหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ

Advertisement