กลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี พัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู พัฒนาโรงเรียน ภายใต้ โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน จำนวน 6 โรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในโครงการในปี 2560 ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ โรงเรียนบ้านทองมงคล โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Advertisement