เบาะนั่งรถโดยสารยี่ห้อ “ดำรงศิลป์” ถือเป็นองค์ประกอบหลักรถโดยสาร ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับรถโดยสารที่ผู้โดยสารเลือก เพราะมีทั้งความสวยงาม คงทน น้ำหนักเบา และที่สำคัญยังช่วยลดการใชน้ำมันเชื้อเพลิงลงด้วย ซึ่งสามารถช่วยลดนํ้าหนักของตัวรถทำให้ช่วงล่าง เครื่องยนต์ เบรก มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
 
 
คุณเกียรติศักดิ์ ภูอัครนันท์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ดำรงศิลป์ พาร์ทซีท เซ็นเตอร์ จำกัด เปิดเผยถึงหลักการทำตลาดและแผนการมัดใจลูกค้า พร้อมทั้งกลยุทธ์ในการที่จะเป็นเบาะรถโดยสารเบอร์ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน
 
ดำรงศิลป์เบอร์ 1 เมืองไทย
 
ด้วยประสบการณ์ที่เริ่มทำเบาะรถโดยสารยี่ห้อ ดำรงศิลป์ มากว่า 35ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำเบาะรถยนต์ให้ตรงกับกลุ่มผู้โดยสารมากที่สุด จึงได้เรียนรู้ที่จะนำวัตถุดิบต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีอายุที่ใช้งานได้อย่างยาวนานมาผสมผสานกันให้ดีที่สุด ซึ่งผลที่ออกมาก็ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอู่ประกอบตัวถังรถโดยสาร หรือกลุ่มที่เช่ารถโดยสาร ในเวลาต่อมาก็ได้สร้างให้เกิดมาตรฐานขึ้น จึงนำมาตรฐานสากลมาเป็นตัวนำในการทำเบาะดำรงศิลป์ จนได้รับมาตรฐาน ISO หลายๆ ด้าน เพื›อที่จะสามารถขยายตลาดเพื›อการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วย
 
ปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำ ยอดการประกอบรถโดยสารได้ลดน้อยลงไปเป็นอย่างมาก คาดว่าในปี 2558 นี้ จะมีรถโดยสารใหม่ที่ประกอบในประเทศเพียงแค่ 1,000คันเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทคาดว่าจะมียอดขายเบาะนั่งดำรงศิลป์ประมาณ365 คัน หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 1คัน ซึ่งตัวเลขนี้ถือเป็นยอดขายมากที่สุดในตลาดเบาะนั่งรถโดยสารในเมืองไทย
 
 
เบาะรถโดยสารเบอร์ 1 อาเซียน
 
จากที่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศตกต่ำอยู่ ทำให้บริษัทต้องปรับเป้าการจำ หน่ายใหม่มาเป็นจำ หน่ายในประเทศ 30% ส่งออกไปในกลุ่มประเทศอาเซียน 70% ด้วยเหตุที่ว่าเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าวมีการเจริญเติบโตมาก ความต้องการรถโดยสารก็เพิ่มตามไปด้วย ทั้งนี้ เพราะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง โดยสองประเทศหลักที่คาดว่ามีความต้องการเบาะรถโดยสารจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากก็คือประเทศเมียนมาร์และเวียดนาม เพราะทั้งธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศมีการขยายการลงทุนเป็นอย่างมาก ทำให้รถโดยสารต้องเพิ่มมาตรฐานในการประกอบให้เป็นสากลเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่่งเบาะดำรงศิลป์เองได้รับมาตรฐานสากลอยู่แล้ว จึงทำให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าอยู่แล้ว
 
สำหรับการทำตลาดในกลุ่มอาเซียนมีด้วยกันอยู่ 3 แบบ แบบแรกคือ การส่งชิ้นส่วนเพื›อให้ธุรกิจต่อตัวถังรถโดยสารทำการประกอบเองได้ แบบที่สอง คือ การส่งเบาะสำเร็จรูปสามารถนำไปประกอบในรถโดยสารได้เลย ส่วนแบบสุดท้าย คือ การถ่ายทอดทำการตลาดให้กับโรงงานทำเบาะรถโดยสารไม่ว่าจะเป็นทั้งวัตถุดิบ ความกว้างความยาวความสูงของเบาะ เพื›อที่จะให้เป็นแบบสากลสามารถใช้ได้ทั่วทั้งประเทศ หากตรงกับขนาดที่ทางโรงงานสามารถทำได้ก็จะทำการส่งออกให้ไปยังโรงงานของประเทศนั้นด้วย
 
พร้อมขยายโรงงานเมื่อตลาดโต
 
ขณะนี้บริษัทมีโรงงานผลิตเบาะอยู่ 2 แห่ง คือ โรงงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีทำการผลิตเบาะจำหน่ายในประเทศและส่งออก อีกโรงงานอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเพื›อจำหน่ายในประเทศ ซึ่งจะเน้นหนักไปที่อู่ประกอบตัวถังรถโดยสารที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยโรงงานทั้ง 2แห่งนี้ มีคนงานทั้งหมดประมาณ 700 คน และมีความพร้อมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไม่ว่าจะเป็นการขยายโรงงานเพิ่ม หรือเพิ่มเวลาทำงานอีกกะหนึ่งให้กับพนักงาน หากความต้องการของตลาดในประเทศ หรือตลาดส่งออกในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
 
เตรียมตั้งแผนก R&Dเป็นบริษัทลูก
 
ด้วยการทำธุรกิจที่เป็นสากลจึงต้องมีแผนก R&D เพื›อทำการวิจัยและพัฒนาสินค้า เพื›อที่จะได้ออกสินค้ารุ่นใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างสมํ่าเสมอ จากที่ผ่านมาพบว่าแผนก R&D มีความชำนาญและความสามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ออกเบาะนั่งรุ่นใหม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก จึงมีแผนที่จะแยกแผนกR&D ออกมาเป็นบริษัทลูก เพื่›อที่จะสามารถหารายได้เองได้
 
ส่วนการทำงานก็จะเป็นบริษัทที่วิจัยและพัฒนาออกแบบให้กับเบาะนั่งรถโดยสารได้ทุกยี่ห้อ รวมทั้งยังสามารถออกแบบให้กับเบาะนั่งรถยนต์ได้ทุกชนิดอีกด้วย ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าจะมีทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ เรียกได้ว่าเปิดให้ทำงานได้อย่างอิสระและเต็มที่
 
เบาะดำรงศิลป์ ถือได้ว่ามีคุณภาพที่สูงมาก อย่างรถตู้ยี่ห้อฮุนได รุ่น H1 ก่อนที่จะนำเข้ามาสู่ในตลาดเมืองไทยก็ต้องหาเบาะนั่งเพื่Žอมาติดรถตู้ที่จะประกอบในเมืองไทยก่อน และก็เลือกเบาะนั่งดำรงศิลป์เพราะมีทั้งคุณภาพ ราคาที่สมเหตุสมผล ตรงกับความต้องการของผู้โดยสารเป็นอย่างมาก ทางฮุนไดจึงเลือกให้เป็นเบาะนั่งรถตู้ฮุนได รุ่นH1 เพืŽอทำการส่งออกไปยังประเทศฟิลิปินส์และอินโดนีเซีย
Advertisement